بازنگری در قانون ثبت شرکت ها

تغییر در قوانین و نحوه ثبت شرکت ها پس از هشتاد سال

لایحه ثبت اشخاص حقوقی

قوانین ثبت شرکت ها در آستانه تغییرات مهمی است

دولت با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات عمده در این حوزه و.....
نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.

به گزارش «تابناک»؛ این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، جایگزین قانون ثبت شرکت‌ها و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی خواهد شد و رویه‌های نانوشته‌ای مانند نحوه نامگذاری شرکت‌ها را در خود تدوین نموده است. علاوه بر این، قواعد مدرنی همچون کفایت آگهی و دفاتر الکترونیک در این لایحه دیده شده است.

به موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ـ که در ایران فعالیت می‌کنند، الزامی است.

ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها و از طریق سامانه‌های مرجع ثبت انجام می‌پذیرد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقل و به موجب قوانین ایجاد شده یا می‌شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به روزرسانی کنند.

براساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شر کت ها و موسسات غیر تجاری) مکلف است، سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه، نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد کند.

تغییر قانون ثبت شرکت ها

معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه این لایحه باید با لایحه تجارت که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است هماهنگی و همگرایی داشته باشد، گفت: به دلیل ظهور پدیده شرکت‌های صوری و ضرورت پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای برخورد با آن این لایحه تقدیم شده است.

نظام طبقه بندی موضوع فعالیت

متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چهارچوب «نظام طبقه بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب و کار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.

اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیرنقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارایه کنند و مرجع ثبت، مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور می‌باشد.

چاپ  ایمیل