تائید هیئت وزیران برای دستورالعمل نحوه معافیت شروط تمدید کارت بازرگانی

طبق اطلاعیه منتشر شده، وزارت صمت می تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص در زمان صدور کارت بازرگانی، متقاضی را از یکی از شروط تعیین شده، برای حداکثر دو سال معاف کند و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ کند. بر اساس این دستورالعمل یکی از شروط داشتن ...

طبق اطلاعیه منتشر شده، وزارت صمت می تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص در زمان صدور کارت بازرگانی، متقاضی را از یکی از شروط تعیین شده، برای حداکثر دو سال معاف کند و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ کند.

بر اساس این دستورالعمل یکی از شروط داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی، داشتن حساب جاری مورد تایید بانک مرکزی کشور، نداشتن تعهد ارزی سر رسید شده واردات و صادرات و نداشتن بدهی حق بیمه تامین اجتماعی در زمان تمدید کارت بازرگانی می توانند مستثنی شوند.

 


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد « تمدید رتبه انفورماتیک سال ۱۴۰۲ در سامانه ساجات » اینجا کلیک کنید


 

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 4 بند 3 ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، هر بازرگان می‌تواند حداکثر به مدت 2 سال از یکی از شروط موضوع این دستورالعمل در تمدید کارت بازرگانی مستثنی و مبتنی بر قواعد مندرج در دستورالعمل، در سقف اعتباری ایشان لحاظ گردد.کاربران می‌توانند پس از ورود به حساب کاربری خود از مسیر بخش ثبت و پیگیری مشکل/درخواست جدید/گروه عملیات پایه/ شاخه اشکال در احراز صلاحیت/موضوع ثبت استثنائات کارت بازرگانی، نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.شایان ذکر است در هر بار درخواست تمدید، صرفا امکان استثناء از یکی از شروط میسر می‌باشد. همچنین پیش از ثبت درخواست استثناء می‌بایست سایر شروط دریافت کارت بازرگانی متقاضی تایید شده باشد

مدت زمان بررسی تیکت بین 5 الی 7 روز کاری است و نتیجه بررسی از طریق همان تیکت به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

 

1402 0606 blog2

 

بر اساس این گزارش، افراد در رتبه‌بندی اعتباری سامانه در پنج دسته شامل خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف قرار می‌گیرند و بازرگانانی که در دسته خیلی ضعیف جای می‌گیرند مشمول هیچ‌کدام از استثنائات تعیین شده نمی‌شوند.

نکته قابل توجه این است که در هر بار درخواست تمدید، صرفا امکان استثناء از یکی از شروط میسر است و همچنین پیش از ثبت درخواست استثناء لازم است سایر شروط دریافت کارت بازرگانی متقاضی تایید شده باشد.

 

مشاور ثبت ، مشاور امین شما برای دریافت کارت بازرگانی و رتبه انفورماتیک، مشاور و پیمانکار است.

 

 

چاپ  ایمیل