مؤسسه غیر تجاری

نحوه ثبت موسسه

موسسه غیر تجاری چیست؟

تفاوت موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی در چیست؟

تفاوت موسسه و شرکت چیست؟

موسسه آموزشی چگونه ثبت می شود؟

آیا موسسات مشمول قانون مالیات می شوند؟

 حداقل تعداد نفرات برای ثبت موسسه چند نفر است؟

مدارک لازم برای ثبت موسسه چیست؟

دانلود رایگان نمونه اساسنامه موسسه غیر تجاری

آدرس سامانه ثبت موسسات غیر تجاری


مشاوره رایگان  برای ثبت موسسه غیر تجاری با مشاور ثبت آنلاین


موسسه غیر تجاری چیست؟

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که به امور غیر تجاری و غیر بازرگانی می پردازند و هدف اعضا از عضویت و فعالیت در آن ممکن است انتفاعی ( جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا ) یا به صورت غیر انتفاعی ( عدم هدف جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا ) باشد.

مؤسسات انتفاعی

شکلی از مؤسسات غیر تجاری هستند که  هدف از تشکیل و عضویت در آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضای مؤسس است. اینگونه مؤسسات با اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و در غالب تاسیس انواع آموشگاه های علمی ، ادبی ، هنری ،فنی ،کلاس های آموزش زبان ، موسسات و مدارس آموزشی غیرانتفاعی و موارد مشابه دیگر شکل می گیرند . تاسیس و فعالیت در اینگونه موسسات حتما باید در غالب یک موسسه ی غیرتجاری به ثبت برسد و تاسیس آنها نیازمند اخذ مجوز رسمی از سازمان مربوطه جهت شروع فعالیت است.

مؤسسات غیرانتفاعی

بخشی از زیرمجموعه ی مؤسسات غیرتجاری هستند که نوع و سبک فعالیت و اهداف تاسیس آنها جلب سود و منافع و تقسیم آن میان اعضا نیست.اینگونه موسسات در غالب احزاب سیاسی , انجمن های اسلامی , موسسات خیریه , صندوق های قرض الحسنه ،NGO ها و سایر سازمان و تشکلات مشابه شکل می گیرند.جهت ثبت اینگونه مؤسسات قبل از هر چیز اداره ی ثبت موظف است به هنگام وصول درخواست کتبی مبنی بر ثبت و تاسیس آنها ،مراتب را از اداره کل نیروی انتظامی استعلام و پس از اخذ تاییدیه و جواب مثبت به ثبت مؤسسه ی درخواستی اقدام کند.

موسسه

تعداد نفرات موسسه غیر تجاری

 حداقل تعداد شرکاء برای تاسیس مؤسسات غیرتجاری 2 نفر هستند که قابل افزایش است.ولی نباید از دو نفر کمتر شوند.میزان سرمایه اولیه برای تاسیس و شروع حداقل 10/000/000 میلیون ریال است که افزایش آن مجازبوده ولی نباید از این مبلغ کمتر شود.
مؤسسات غیرتجاری هم مانند شرکت های تجاری در اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ( در تهران ) و دایره ی ثبت شرکت های اداره ی ثبت در مرکز اصلی موسسه ( در شهرستان ها ) به ثیت می رسند و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ذکر شده در آئین نامه ی اصلاحی ثبت و تشکیل موسسات غیرتجاری مصوب 1337 در خصوص آنها الزامی است.

 

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات غیرتجاری

1- تسلیم اظهار نامه ( فرم چاپی تقاضانامه ی ثبت موسسه در 2 نسخه و رونوشت و وکالتنامه در صورتی که تقاضانامه توسط وکیل شما تسلیم شود به همراه قید تاریخ و امضا )
2- صورت جلسه مجمع عمومی موسس در 2 نسخه
3- کپی شناسنامه ی اعضای موسس
4 کپی کارت ملی اعضای موسس
5- در صورتی که موسسه ی غیرتجاری از نوع غیرانتفاعی باشد اخذ تاییدیه ی مهر شده و مکتوب از طرف نیروی انتظامی
6- رسید پرداخت حق الثبت
7-اخذ مجوز مربوطه از طرف سازمان مربوطه برای موسسات غیرانتفاعی
8- چنان چه مؤسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه ی گواهی نامه ی تصدیق به همراه ترجمه ی فارسی در 2 نسخه
لازم به توضیح است مراحل ثبت مؤسسه و ارائه ی مدارک از طریق سامانه ی اینترنتی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری امکان پذیر است و پس از اتمام مراحل ثبت و گذشت مدت زمان های مقرر قانونی مراتب در دفتر مخصوص ثبت درج شده و یک برگه تصدیق رسمی مبنی بر قبول ثبت موسسه به دست متقاضی می رسد.
همچنین خلاصه ی این موارد و مشخصات کامل موسسه ( مشخصات اعضا ،موضوع ، نام ، آدرس ، میزان سرمایه ) توسط متقاضی باید در روزنامه ی رسمی کشور در یک نوبت چاپ و آگهی شود.
در مؤسسات غیرتجاری انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد و مسئولیت کیفری آنها در قروض تعهدات مؤسسه به میزان سرمایه ی آنها خواهد بود.

سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

https://sherkat.ssaa.ir/index.jsp?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=588

انجام کلیه مراحل درج اطلاعات بصورت ثبت آنلاین است


مشاور ثبت آنلاین، سامانه مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری


 نمونه اساسنامه موسسه غیر تجاری 

موسسه غیر تجاری

pdf

اساسنامه موسسه

Size: 85.02 KB
Hits : 42
Date added: 1399-10-30

چاپ  ایمیل