انواع شرکت ها و تفاوت های آنها

تفاوت شرکت ها در چیست؟

چگونه یک شرکت مسئولیت محدود را به شرکت سهامی خاص یا بالعکس تبدیل کنیم؟

کدام شرکت  برای تجارت ما مناسب است؟

آیا تعداد نفرات در نوع ثبت شرکت تاثیر دارد؟

کدام  نوع شرکت بیشترثبت می شود؟

شرکت مسئولیت محدود چه تفاونی با شرکت سهامی خاص دارد؟

شرکت نسبی ،تضامنی و مختلط سهامی چیست؟

تفاوت شرکت با موسسه در چیست؟

مجوزهای مرتبط برای هر نوع شرکت چیست؟

محدودیت نام گذاری شرکت ها کدامند؟


 مشاوره رایگان وآنلاین امور ثبت شرکت ها با مشاور ثبت آنلاین


تفاوت شرکت ها

انواع مختلف شرکت در قانون تجارت ایران طبق ماده 20 به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند که در این حالت شرکت های تجاری به هفت دسته ، شرکت های سهامی متشکل از دو نوع عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت های نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی و نهایتا شرکت تعاونی تقسیم می شوند و شرکت های غیر تجاری تنها در یک حالت و بصورت موسسات غیر تجاری قابل ثبت هستند که این موسسات بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی طبقه بندی می شوند.

شرکت سهامی

شرکت سهامی از انواع شرکت سرمایه ای است که در آن سرمایه توسط سهامداران تادیه و این سرمایه به قطعات مساوی سهام تقسیم می شود. در این شرکت ها میزان سهم هر فرد تعیین کننده میزان مسئولیت او در شرکت می باشد و به طور کلی هر چه میزان سهام افراد بیشتر باشد تعهدات و مسئولیت بیشتری هم در شرکت خواهند داشت و از منافع و سود شرکت هم بیشتر سهم خواهند داشت.
نوع ثبتی این شرکت ها در قالب شرکت های بازرگانی باید ثبت شود هرچند موضوع فعالیت شرکت ارتباطی به موضوع بازرگانی نداشته باشد.
شرکت های سهامی بصورت کلی یا عام هستند و یا خاص.

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام کاملا متناسب برای شرکت های بزرگی است که سرمایه زیادی را می طلبند. این نوع شرکت ها در موضوعاتی ثبت می شوند که توان تادیه و یا تامین سرمایه آن از عهده چندین نفر معمولا بر نمی آید و دامنه فعالیت بسیار وسیع و بزرگی دارند  و بصورت کلی به سرمایه بسیار کلانی نیاز دارند. از این رو این نوع شرکت ها تنها نوع شرکت هایی هستند که اقدام به سهام فروشی و یا پذیره نویسی می کنند و در بورس هم معمولا ورود پیدا می کنند.
البته این نوع شرکت ها هم به حداقل  نفر به عنوان موسس اولیه نیاز دارند که حداقل با سرمایه 500 هزار تومان به ثبت برسند و در بورس حداقل باید 51 درصد از سرمایه خود را با فروش سهام به دست بیاورند.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت سهامی است که البته در قالب های کوچکتر و برای موضوعات تجاری با سرمایه محدود تر به ثبت می رسد. در این نوع شرکت ها با سه نفر شریک هم می توان شرکت را ثبت کرد و تنها برای ثبت یه 100 هزار تومان نیاز دارید. تقریبا می توان گفت هر نوع موضوع را می توان در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رساند و این نوع شرکت محبوب ترین نوع شرکت در ایران می باشد.
بصورت کلی شرکت های سهامی به دلیل داشتن ساختار بسیار قانونمند و مشخص از معتبرترین شرکت های موجود در ساختار تجاری ایران هستند و عمده افراد فعال و با تجربه در ثبت شرکت در ایران این نوع قالب حقوقی را  برای ثبت شرکت خود ترجیح می دهند.

شرکت با مسئولیت محدود

این نوع شرکت ها که در دنیا و در ساختار بسیاری از قوانین تجاری دنیا شناخته شده اند را تقریبا می توان از برترین قالب شرکت های دنیا دانست که البته در ایران نیز این نوع شرکت ها در جایگاه دوم بعد از شرکت سهامی خاص قرار دارند. تقریبا قوانین و مقررات ساده تری دارند و به دو شریک حداقل برای ثبت نیاز دارند.

تامین سرمایه این نوع شرکت ها هم با همان 100 هزار تومان محقق می شود با این تفاوت که تمام سرمایه شرکت را مدیرعامل تعهد می کند و در مدت زمانی مشخص باید توسط شرکا تامین شود. نکته دیگر در این نوع شرکت ها نوع سرمایه است که بصورت سهم الشرکه است به این ترتیب که هر فرد میزانی از سرمایه مورد نیاز را تعهد، تادیه و نهایتا به اندازه همان سرمایه در قبال شرکت مسئولیت به عده دارد و به همین دلیل مسئولیت شرکا در این شرکت ها محدود  به سرمایه است.

لازم به توضیح شرکت سهامی خاص هم اعتبار و شرایط حقوقی لازم را به همان اندازه شرکت های سهامی دارد و عمدتا به دلیل ساختار ساده تر و قوانین جاری تر و آسان تر مورد توجه می باشد و در همه انواع موضوعات هم می توان از این قالب استفاده کرد. معمولا افرادی که دوست دارند آزادتر باشند و خیلی درگیر مقررات شرکت نشوند از شرکت با مسئولیت محدود استفاده می کنند.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یک نوع شرکت اعتباری است. این نوع شرکت ها بر اساس اعتبار فرد یا افرادی که در شغل و یا پیشه ای خاص شناخته شده اند معمولا شکل می گیرد و به همین دلیل در نام این شرکت ها باید نام این فرد و یا افراد حتما به همراه نام شرکت درج شود و اگر تعداد این شرکا زیاد باشد باید نام یک یا دو نفر قید و با عبارت هایی مانند " و دوستان" ، " و شرکا" ،" و همکاران" و غیره وجود شرکای دیگر در شرکت مشخص شود.

از بزرگترین تفاوت این شرکت ها با سایر شرکت های دیگر این است که در شرکت تضامنی مسئولیت شرکت تماما به عهده شریک یا شرکا ضامن است و اگر سرمایه موجود و دارایی های شرکت برای تعهدات شرکت کفایت نکند باید شریک ضامن تمامی تعهدات را تقبل نماید. در این حالت اگر تعداد شرکا ضامن زیاد یا کم باشد تفاوتی ندارد و هر یک بدون در نظر گرفتن میزان سهم شان در شرکت باید تمامی تعهدات را تقبل نمایند.

معمولا به دلیل اعتباری بودن این نوع شرکت ها شرکا با هم صمیمیت و شناخت زیادی دارند و هر کسی به عنوان شریک انتخاب نمی شود. ضمن اینکه تمامی تصمیم ها در این شرکت ها باید با نظر این شرکا حتما انجام شود. ضمن اینکه معمولا شرکت های اعتباری مانند  صرافی ها و یا برخی از شرکت های بازرگانی خرید و فروش با این قالب ثبت می شود


مشاوره ثبت  انواع شرکت وعلامت تجاری با مشاور ثبت آنلاین 


شرکت نسبی

یکی دیگر از شرکت های اعتباری که همانند شرکت تضامنی و تحت همان قوانین به ثبت می رسد شرکت تضامنی است و در بسیاری از شرایط از قوانین و مقررات این نوع شرکت ها تبعیت می کند اما با این حال یک تفاوت اساسی در این شرکت ها با شرکت تضامنی وجود دارد و آن هم این است که شرکت تضامنی هر یک از شرکا به تنهایی تمامی تعهدات شرکت را متقبل می شد در حالی که در شرکت های نسبی هر یک از شرکا تنها به اندازه سهم  و یا سهم الشرکه خود در شرکت متعهد می شود و ضمانت شرکت را عهده دار می شود. عمدتا کسب و کارهای خانوادگی و دوستانه به این روش شکل می گیرد.

شرکت مختلط سهامی

تقریبا می توان حدس زد که شرک های مختلط سهامی از شراکت شرکت سهامی با نوعی شرکت دیگر شکل می گیرند. این شرکت ها از ترکیب قوانین و مقررات شرکت های سهامی با شرکت تضامنی شکل می گیرند . در واقع هر گاه یک یا چند شریک ضامن  با دو تا چند شریک سهامی شراکت کنند و در یک موضوع خاص اقدام به ثبت شرکت بکنند شرکت مختلط سهامی ثبت کرده اند.

در این شرکت ها قوانین و مقررات خاص شرکا سهامی برگرفته از قوانین شرکت های سهامی و قوانین و مقررات خاص شرکا ضامن برگرفته از شرکت تضامنی است. بنابراین این در این نوع شرکت ها شریک یا شرکا ضامن تمامی تعهدات شرکت را متقبل می شوند در حالی که شرکا سهامی سهم خود را با سهام مشخص می کنند.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی تقریبا همانند شرکت مختلط سهامی است با این تفاوت اساسی که شریک یا شرکا ضامن در این شرکت ها با شرکا با مسئولیت محدود مشارکت می کنند. قاعدتا در این شرکت ها شرکا ضامن تمامی تعهدات شرکت و شرکا با مسئولیت محدود تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت متعهد خواهند بود و از سود و منافع شرکت هم سهم خواهند داشت.

بصورت کلی شرکت های مختلط از نوع سهامی و یا غیر سهامی معمولا با پیشنهاد شرکا ضامن شکل می گیرند و معمولا این افراد برای تامین سرمایه خود برای انجام برخی از موضوعات با شرکا سهامی و یا با مسئولیت محدود شراکت می کنند و از سود و منافع خود آنها را بهره مند می کنند.

لازم به توضیح است که مسئولیت در این دو نوع شرکت کاملا بر عهده شریک و یا شرکا ضامن است و مدیریت در این شرکت ها باید طبق قانون بر عهده شریک ضامن و یا یکی از شرکا ضامن باشد و شرکای سهامی و یا با مسئولیت محدود معمولا با شرایط خاص کار بازرسی شرکت را عهده دار می شوند.

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی از شرکت هایی است که به منظور بر طرف شدن نیازی از یک منطقه بین چندین نفر شریک شکل می گیرد. معمولا در این نوع شرکت ها حداقل 7 نفر با هم شراکت می کنند. این نوع شرکت ها یا تولیدی هستند و یا توزیعی.

معمولا شرکت های تعاونی برای حل مشکلات معیشتی، کار ، مسکن، درآمد، و یا تهیه و تامین برخی از اقلام و نیازهای شرکت های تولیدی و ارائه خدمات خاص بسته به تولیدی و یا توزیعی بودنشان شکل می گیرند.

موسسه غیر تجاری

موسسه غیر تجاری تنها نوع شرکت است که به منظور مقاصد غیر تجاری شکل می گیرد. منظور اینکه این نوع موسسات به هیچ عنوان نمی توانند در موضوعات تجاری ثبت شوند. این موسسات هم با شراکت دو نفر حداقل ثبت می شوند و عمدتا برای اهداف خیریه ای، آموزشی، همفکری، مدیریتی و مشاوره ای تشکیل می شوند.

موسسات غیر انتفاعی همانگونه که مشخص است انتفاع و یا سودی برای موسسین خود به همراه ندارند و عمدتا هدف از ثبت آنها ارائه خدماتی خداپسندانه و خیر خواهانه است. اما موسسات غیر تجاری انتفاعی معمولا سود و منافعی هم برای موسسین خود دارند مانند مدارس غیر انتفاعی، شرکت های مشاوره ای و غیره.

هر یک از این شرکت ها با دیدگاه و هدف مشخصی به ثبت می رسند و اغلب موضوعات تجاری در اغلب قالب ها قابل ثبت هستند. به غیر از موسسات غیر تجاری که تنها باید  برای موضوعات غیر تجاری ، تشکیل  شوند.

اداره کل ثبت شرکت هاو موسسات غیر تجاری


در نظر داشته باشید که در تمامی این شرکت ها نوع سرمایه ، نوع شراکت ، میزان سرمایه و تعهدات، نوع تصمیم گیری و سایر قوانین و مقررات خاص خود را دارند و از این رو برای انتخاب قالب مناسب می توانید با مشاوران ثبت آنلاین   مشورت نمایید تا در آینده دچار مشکل نشوید.

مشاوره آنلاین ثبت شرکت و تغییرات شرکت با مشاور ثبت آنلاین


 

چاپ  ایمیل