ورود و خروج شرکای شرکت

ورود و خروج شرکای شرکت چگونه انجام می شود؟ خروج شریک چگونه امکان پذیر می گردد؟ مدارک لازم برای ورود و یا خروج شرکای شرکت چیست؟ نحوه ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکای شرکت چگونه است؟ الزامات لازم برای تغییرشرکای شرکت چیست؟ تفاوت تغییر نفرات در شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص در چیست؟ نکات کلیدی در تغییرهییت مدیره شرکت چیست؟ مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر سهامداران شرکت چگونه است؟ وضعیت سهامداران و شرکای دیگر با ورود یا خروج نفرات چه تغییری می کند؟  شرکت  با آرای چند درصد از شرکا و اعضای هییت مدیره می تواند تغییر شریک داشته باشد؟ مشاوره رایگان برای تنظیم صورتجلسات ورود و خروج شرکای شرکت با مشاور ثبت آنلاین الزامات قانونی برای  ورود و خروج سهامداران و شرکای شرکت قانون گذار در قانون تجارت الزام نموده است که شرکا حق واگذاری حق سرمایه و سهم خود را بدیگری ندارند مگر با رضایت سایر شرکا و در صورت رضایت  تمام شرکابرای خروج شریک باید نوع مبادله سرمایه مابین شرکا مشخص گردد که این امر در شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود متفاوت است.

انحلال شرکت

چگونه شرکت را منحل کنیم؟ دلایل انحلال شرکت چیست؟ انحلال انواع شرکت ها چه تفاوت های اجرایی با یکدیگر دارند؟ وضعبت تسویه حساب مالی شرکت در حال انحلال چگونه است؟ آیا پس از انحلال شرکت بقای حقوقی دارد؟ تقسیم دارایی و دیون شرکت چگونه صورت می پذیرد؟ مدارک لازم برای انحلال شرکت چیست؟  انحلال شرکت با تصمیم چند درصد از  شرکا ی شرکت انجام می شود؟ الزامات قانونی انحلال شرکت چیست؟ صورتجلسه انحلال شرکت در کدام مجمع و به چه شکل تنظیم می گردد؟ مشاوره رایگان برای انحلال شرکت وتعیین وضعیت مالیات و دارایی با مشاور ثبت آنلاین دلایل انحلال شرکت  قانون گذار در ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، دلایل انحلال شرکت‌های سهامی خاص را بدین صورت عنوان کرده است.1-وقتی‌که یک شرکت ماموریت یا موضوعی  را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و به اتمام رساند و دیگر محلی برای فعالیت شرکت وجود نداشته باشد و  یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

ایجاد شعبه برای شرکت

چگونه شعبه شرکت ایجاد کنیم؟ مدارک لازم برای تاسیس شعبه شرکت چیست؟ نحوه ثبت آدرس شعبه جدید شرکت چگونه است؟ الزامات لازم برای نام گذاری شعبه جدید شرکت چیست؟ آیا شعبه شرکت می تواند موضوعی جداگانه از فعالیت شرکت داشته باشد؟ مجوزهای لازم برای تعیین شعبه شرکت کدامند؟ مراحل تنظیم صورتجلسه ثبت فعالیت شعبه جدید شرکت چیست؟ موضوع فعالیت  شعبه جدید شرکت چگونه در سامانه اداره کل ثبت شرکت ها استعلام می شود؟ مشاوره رایگان تاسیس شعبه شرکت با مشاور ثبت آنلاین تعریف مرکز اصلی شرکت مرکز اصلی شرکت که در اساسنامه مشخص می شود محل استقرار دفتر مرکزی شرکت و محل اداره و استقرار مدیران و بازرسان و نیز محل تشکیل اجلاس مجامع عمومی است.به عبارت دیگر اقامت گاه قانونی شرکت،آدرس رسمی و محل دریافت ابلاغ ها و اسناد رسمی بعنوان مرکز اصلی شرکت محسوب می شود.

اساس نامه شرکت

اصلاح اساس نامه شرکت چگونه انجام می شود؟ مفاد اساسنامه چیست؟ تغییرات در اساس نامه چگونه صورت می پذیرد؟ مراحل ثبت تغییرات اساسنامه چیست؟ چه مفادی در اساس نامه غیر قابل تغییر است؟ اساسنامه شرکت سهامی خاص با شرکت مسئولیت محدود چه تفاوتی دارد؟ تفاوت اساس نامه و شرکت نامه در چیست؟  ماده 197 قانون تجارت چه می گوید؟    مشاوره رایگان برای تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساس نامه با مشاور ثبت آنلاین تعریف اساس نامه اساسنامه هر شرکت  مجموعه ای از مقررات حاکم بر روابط سهامداران، شرکاء و مدیران و بازرسان شرکت است که موسسان طرح آن را مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم می کنند که پس از طی تشریفات قانونی و تصویب مجمع عمومی موسس کلیه صاحبان سهام ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود .

تغییر اعضای هییت مدیره

چگونه تغییر اعضای هییت مدیره شرکت انجام می شود؟ تغییرهیئت مدیره شرکت در کدام مجمع انجام می شود؟ مدارک لازم برای تغییرهییت مدیره شرکت چیست؟ نحوه ثبت صورتجلسه تغییرهییت مدیره شرکت چگونه است؟ الزامات لازم برای تغییر هییت مدیره شرکت چیست؟ چه نسبتی از شرکا می توانند نسبت به تغییر احدی از اعضای هییت مدیره اقدام کنند؟ مجوزهای لازم برای تغییر هییت مدیره شرکت کدامند؟ مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر هییت مدیره شرکت چیست؟ صورتجلسه تغییرات جدید  هییت مدیره شرکت چگونه در سامانه اداره کل ثبت شرکت ها بار گذاری می شود؟ مشاوره رایگان تنظیم صورتجلسه تغییر اعضای هییت مدیره الزامات تغییرهییت مدیره شرکت قانونگذار در قانون تجارت برای انتخاب اعضای هییت مدیره الزاماتی را در نظر گرفته است. در انتخاب اعضای جدید هییت مدیره رعایت مواد قانونی ذیل الزامی است: ماده 111 قانون تجارت طبق ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

نقل و انتقال سهام

 نقل و انتقال سهام شرکت چگونه امکان پذیر است؟ سهام بی نام و سهام با نام چیست؟ سهام غیر قابل انتقال کدام است؟ تفاوت سهام و سهم الشرکه در چیست؟ محدودیت های انتقال سهام چیست؟ مراحل و اقدامات نقل و انتقال سهام چیست؟ مدارک مورد نیاز برای تغییر و تبدیل سهام چیست؟   مشاوره رایگان نقل وانتقال سهام شرکت با مشاور ثبت آنلاین تعریف سهم شرکت قانونگذار در قانون تجارت سهم را این چنین تعریف کرده است : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد “. یعنی هر سهم قسمتی از کل سرمایه شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می کند.

تبدیل سهام

تبدیل سهام شرکت چگونه امکان پذیر است؟ تعریف سهم چیست؟ تفاوت سهام در شرکت سهامی خاص و سهامی عام در چیست؟ تفاوت سهام و سهم الشرکه در چیست؟ سهام با نام و سهام بی نام چیست؟ مراحل و اقدامات تبدیل سهام چیست؟ مدارک مورد نیاز برای تغییر وتبدیل سهام چیست؟ مشاوره رایگان تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت با مشاور ثبت آنلاین تبدیل سهام شرکت تعریف سهم قانون گذار در قانون تجارت سهم را این چنین تعریف کرده است : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد “. یعنی هر سهم قسمتی از کل سرمایه شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می کند.

افزایش و کاهش سرمایه

افزایش و کاهش سرمایه شرکت چگونه صورت می پذیرد؟ سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت چیست؟ مدارک لازم برای افزایش یا کاهش سرمایه شرکت چیست؟ نحوه ثبت سرمایه جدیدشرکت چگونه است؟ الزامات لازم برای تغییرسرمایه شرکت چیست؟ تفاوت تغییر سرمایه در شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص در چیست؟ نکات کلیدی در تغییرسرمایه شرکت چیست؟ مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر سرمایه شرکت چگونه است؟ وضعیت سهامداران و شرکا با افزایش یا کاهش سرمایه چه تغییری می کند؟  شرکت  با آرای چند درصد از شرکا و اعضای هییت مدیره می تواند تغییر سرمایه داشته باشد؟ مشاوره رایگان آنلاین و تلفنی با مشاور ثبت آنلاین برای تغییر سرمایه شرکت  سرمایه اولیه شرکت سهامی میزان سرمایه اولیه موسسین شرکت از منظر قانونی در بدو تاسیس و ثبت شرکت مورد نظر دراساسنامه شرکت ذکر می شود.افزایش سرمایه شرکت به معنای افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی است.

تغییرموضوع شرکت

آیا تغییر موضوع فعالیت شرکت ممکن است؟ تغییرموضوع شرکت چیست؟ مدارک لازم برای تغییرموضوع شرکت چیست؟ نحوه ثبت تغییرموضوع شرکت چگونه است؟ الزامات لازم برای تغییر موضوع شرکت چیست؟ آیا شعبه شرکت می تواند موضوعی جداگانه از فعالیت شرکت داشته باشد؟ مجوزهای لازم برای تغییر موضوع شرکت کدامند؟ مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت چیست؟ موضوع فعالیت جدید شرکت چگونه در سامانه اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود؟   مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت با مشاور ثبت آنلاین تعریف موضوع فعالیت شرکت شرح موارد کاری شرکت  سهامی یا شرکت مسئولیت محدود و یا موسسه غیرتجاری ، یا موضوع فعالیت هایی که در بدو تاسیس شرکت در اساسنامه درج می گردد نشان دهنده موضوع فعالیت یک شرکت است .قانون گذار الزام نموده است تا موضوع شرکت صراحتا در اساسنامه قید گردد .

تغییر نام شرکت

آیا تغییر نام شرکت امکان پذیر است؟ تغییرنام شرکت چگونه صورت می پذیرد؟ مراحل ثبت تغییر نام شرکت چیست؟ چه مواردی در تغییرنام شرکت غیر قابل انجام است؟ نام شرکت و نام شعبه شرکت چه تشابه و تفاوت هایی با هم دارند؟ مدارک لازم برای تغییر نام شرکت چیست؟ دیون  و مطالبات قبلی شرکت با تغییر نام جدید چه وضعیتی پیدا می کند؟   مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای تنظیم صورتجلسه تغییر نام شرکت با مشاور ثبت آنلاین نام شرکت درآغاز کار تاسیس شرکت، قانون گذار الزام به تعیین نام برای شرکت می نماید.تعیین نام شرکت از موارد مهمی است که در بدو تاسیس شرکت می تواند بدلیل انتخاب اسامی تکراری و عدم پذیرش در سامانه  زمان زیادی را به خود تخصیص دهد و یا با هوشمندی و دقت علاوه با سنخیت با موضوع فعالیت شرکت زیبا و در خاطر ماندنی باشد، تمام شرکت ها به برندینگ خود اهمیت می دهند و تعیین یک نام خوب می تواند به این مهم کمک شایانی نماید.

تغییر حق امضا در شرکت

چگونه صورتجلسه تغییر امضا را تنظیم کنیم؟ تغییر حق امضاء چیست؟ مدارک لازم برای تغییر حق امضاء کدام است؟ نحوه ثبت تغییرامضای صاحبان شرکت چگونه است؟ الزامات لازم برای تغییر امضای مدیران شرکت چیست؟ تغییر امضای مدیران شرکت چگونه ثبت می شود؟ نکات کلیدی در تغییر حق امضای شرکای شرکت چیست؟ مراحل تنظیم صورتجلسه تغییرامضاء چیست؟ آیا  اسناد شرکت می تواند با امضای یکی ازاعضای هییت مدیره که صاحب سهام نیست رسمیت داشته باشد؟ مشاوره رایگان برای تنظیم صورتجلسه تغییر امضا با مشاور ثبت آنلاین حق امضا مجاز شرکت  در بدو تاسیس شرکت، قانون گذار الزام به تعیین حق امضای اسناد و اوراق بهادار شرکت می نماید.در جلسه هیئت مدیره ، افرادی به عنوان افراد مجاز به حق امضا تعیین می شوند که می توانند تمامی چک ها ، سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار واسناد رسمی شرکت را امضا کنند.

تغییر آدرس شرکت

چگونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را تنظیم کنیم؟ آدرس شرکت چیست؟ مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت چیست؟ نحوه ثبت تغییر آدرس شرکت چگونه است؟ الزامات لازم برای تغییر آدرس شرکت چیست؟ آدرس شعبه شرکت چگونه ثبت می شود؟ نکات کلیدی در تغییر آدرس شرکت چیست؟ مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت چیست؟ کد پستی آدرس جدید شرکت چگونه در سامانه اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود؟ آیا شرکت می تواند یک آدرس خارج از کشور داشته باشد؟  تعریف آدرس شرکت  آدرس یا نشانی یا اقامتگاه موسسین شرکت از منظر قانونی در بدو تاسیس و ثبت شرکت دراساسنامه شرکت ذکر می شود. آدرس شرکت باید آدرس یک ساختمان اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

مجمع شرکت

مجامع شرکت ها چیست؟ قوانین کلی برگزار مجامع شرکت ها چیست؟ مجمع عمومی موسس چیست؟ مجمع عمومی سالیانه کدام است؟ مجمع عمومی فوق العاده چه زمانی تشکیل می شود؟ حد نصاب تشکیل مجمع چه مفهمومی دارد؟ چه تصمیماتی در مجامع اتخاذ می شود؟ نحوه تنظیم صورتجلسات مجامع چگونه است؟ نحوه ثبت آنلاین مجامع ودریافت روزنامه رسمی چگونه است؟ مشاوره رایگان نحوه ثبت  صورتجلسه مجمع شرکت با مشاور ثبت آنلاین  مجمع عمومی چیست؟ به نشست مشترک سهام داران و مدیران که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم شرکت برگزار می‌گردد، مجمع عمومی گفته می‌شود. مجامع شرکت‌ها معمولا باید سالی یک‌بار، یا به آن ترتیب که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است، برای رسیدگی به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات شرکت و صورتحساب دوره عملکرد دوره‌ای شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران، اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.