مجمع شرکت

مجامع شرکت ها چیست؟

قوانین کلی برگزار مجامع شرکت ها چیست؟

مجمع عمومی موسس چیست؟

مجمع عمومی سالیانه کدام است؟

مجمع عمومی فوق العاده چه زمانی تشکیل می شود؟

حد نصاب تشکیل مجمع چه مفهمومی دارد؟

چه تصمیماتی در مجامع اتخاذ می شود؟

نحوه تنظیم صورتجلسات مجامع چگونه است؟

نحوه ثبت آنلاین مجامع ودریافت روزنامه رسمی چگونه است؟


مشاوره رایگان نحوه ثبت  صورتجلسه مجمع شرکت با مشاور ثبت آنلاین 


مجمع عمومی چیست؟

به نشست مشترک سهام داران و مدیران که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم شرکت برگزار می‌گردد، مجمع عمومی گفته می‌شود. مجامع شرکت‌ها معمولا باید سالی یک‌بار، یا به آن ترتیب که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است، برای رسیدگی به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات شرکت و صورتحساب دوره عملکرد دوره‌ای شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران، اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.

قوانین کلی برگزاری مجامع شرکت‌ها

یکی از قوانین برگزاری مجامع شرکت‌ها مربوط به زمان و نحوه اطلاع‌رسانی آن‌هاست. بر این اساس هیئت‌مدیره شرکت موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع، آگهی برگزاری آن را در روزنامه کثیرالانتشاری که به‌عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب ‌شده، منتشر کند تا سهام داران از این موضوع مطلع شوند. لازم است بدانید سهامداران شرکت، متناسب با میزان سهم خود، در مجامع حق رأی دارند.
همچنین قبل از تشکیل مجمع هر سهام داری که مایل به حضور در این جلسه باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه کرده و مجوز ورود را دریافت کند. فقط سهام دارانی می‌توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. البته سهام داران ممکن است شخصاً یا به‌وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند. بر این اساس هر سهام داری می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به‌عنوان نماینده به‌جای او در مجمع حاضر شود.
مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور تعداد لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به‌موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد.
مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک‌سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند

دسته بندی مجمع شرکت ها

مجامع عمومی به ‌موجب قانون به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

- مجمع عمومی مؤسس

- مجمع عمومی سالیانه 

- مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع شرکت

۱- مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس از مؤسسین و سهامداران اولیه‌ شرکت‌های سهامی عام تشکیل می‌‌شود که در جریان ایجاد شرکت در شرف تاسیس حاضر بوده‌اند. این مجمع صلاحیت انتخاب اولین مدیران، بازرسان و تصویب طرح اساس‌نامه و انتخاب روزنامه رسمی را دارد.
وظایف مجمع عمومی مؤسس شامل موارد زیر است.
رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم
تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
تصویب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که دعوت و اطلاعیه‌ها تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی از طریق آن برای سهامداران منتشر خواهد شد.
گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین ‌شده، برای مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.

حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی مؤسس

بر اساس ماده ۷۵ در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند، ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند، مشروط بر اینکه لااقل ۲۰ روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشار که در اطلاعیه پذیره‌نویسی معین‌ شده است، منتشر شود.
مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک‌سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ شود. درصورتی‌که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد، مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می‌دارند.

۲- مجمع عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و... سالی یک‌بار در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی‌ شده، تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت است. همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز است.

۳- مجمع عمومی فوق‌العاده

به‌غیراز مجمع سالیانه، هر مجمع دیگری که توسط شرکت برگزار شود، مجمع فوق‌العاده نام دارد. در مجامع فوق‌العاده عمدتاً درباره مواردی مانند افزایش سرمایه شرکت، انحلال شرکت، تغییر در اساسنامه شرکت و... تصمیم‌گیری می‌شود. در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
گفتنی است به‌غیر از «مجمع عمومی فوق‌العاده»، «مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده» نیز برگزار می‌شود که در آن انتخاب اعضای هیئت‌مدیره وغیره انجام می‌شود.


نحوه ثبت صورتجلسه مجمع شرکت در سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با مشاور ثبت آنلاین


 

چاپ  ایمیل