ایجاد شعبه برای شرکت

چگونه شعبه شرکت ایجاد کنیم؟

مدارک لازم برای تاسیس شعبه شرکت چیست؟

نحوه ثبت آدرس شعبه جدید شرکت چگونه است؟

الزامات لازم برای نام گذاری شعبه جدید شرکت چیست؟

آیا شعبه شرکت می تواند موضوعی جداگانه از فعالیت شرکت داشته باشد؟

مجوزهای لازم برای تعیین شعبه شرکت کدامند؟

مراحل تنظیم صورتجلسه ثبت فعالیت شعبه جدید شرکت چیست؟

موضوع فعالیت  شعبه جدید شرکت چگونه در سامانه اداره کل ثبت شرکت ها استعلام می شود؟


مشاوره رایگان تاسیس شعبه شرکت با مشاور ثبت آنلاین


تعریف مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت که در اساسنامه مشخص می شود محل استقرار دفتر مرکزی شرکت و محل اداره و استقرار مدیران و بازرسان و نیز محل تشکیل اجلاس مجامع عمومی است.به عبارت دیگر اقامت گاه قانونی شرکت،آدرس رسمی و محل دریافت ابلاغ ها و اسناد رسمی بعنوان مرکز اصلی شرکت محسوب می شود.

در مواد 35 تا  38 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که به مرکز اصلی و شعب شرکت راجع است نقل می شود:"دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت،مادام که شرکت باقی است ودر صورت برچیدگی،تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است،در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج،اشخاص می تواند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه معامله در آن واقع است اقامه شود.مگر آنکه شعبه نام برده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نام برده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

تعریف شعبه شرکت

  شعبه شرکت ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می‌دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
در واقع شعبه، یکی از واحدهای شرکت اصلی است. شعبه برای گسترش فعالیت‌های شرکت و معمولا در مناطقی که فاصله‌ زیادی از شرکت دارند ایجاد می‌شود. شعبه به خودی خود واحد مستقلی نیست، تحت نظر شرکت اصلی فعالیت می نماید و حدود اختیارات و فعالیت‌هایش توسط شرکت اصلی تعیین می‌شود.
اگر اشتباهی رخ بدهد و یا شعبه، فعالیتی غیرقانونی یا غیرمرتبط با شرکت اصلی انجام دهد، شرکت اصلی مسئول و پاسخگو است.
 شرکت مادر بنا بر مفاد اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.
شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیدهو به  اطلاع مرجع اداره ثبت شرکت ها برسد تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.
لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که بر حسب نیاز به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

ایجاد شعبه

انواع صورتجلسه تغییرات برای شعب شرکت ها

تاسیس شعبه
انحلال شعبه
تغییر محل شعبه

تاسیس شعبه برای شرکت سهامی خاص

مکان و آدرس تاسیس شعبه  شرکت نمی تواند در محل و آدرس دفتر مرکزی شرکت باشد و به عبارتی دیگر دفتر مرکزی شرکت و شعبه شرکت نمی توانند در یک شهر باشند . درزمان تاسیس شعبه شرکت باید یک نفر به عنوان مدیر شعبه انتخاب و به اداره ثبت شرکت معرفی گردد.اگر تاسیس شعبه هم زمان با تاسیس شرکت باشد در اساسنامه شرکت ثبت میشود و اگر بعد از تاسیس شرکت تصمیم به تاسیس شعبه گرفته شود باید با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تاسیس شعبه شرکت را به اداره ثبت  شرکت اعلام نمود . همچنین میتوان با تنظمیم صورتجلسه هیئت مدیره ،تاسیس شعبه شرکت را اعلام و انجام داد.
مدارک مورد نیاز تاسیس شعبه در شرکت سهامی خاص
۱-  ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه مجمع
۲- یک نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء مدیران درصورتیکه اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تأسیس شعبه اختیار داده باشد.
۳-  ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران
۴- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند
۵-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
۶- درصورتیکه جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد, ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت از غائب جلسه بر اساس اساسنامه شرکت
۷- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم

انحلال شعبه در شرکت سهامی خاص

انحلال شعبه شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دارد. قوانین و روال کاری که باید برای انحلال شعبه رعایت و طی شود مانند انحلال شرکت بوده و بر اساس قوانین تجارت صورت میگیرد.

مدارک مورد نیاز انحلال شعبه در شرکت سهامی خاص

۱ - ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هییت رییسه
۲-  ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران
۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند
۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم
۶- در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح
تغییر محل شعبه در شرکت سهامی خاص
مانند تغییر محل شرکت برای تغییر محل شعبه شرکت نیز باید با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و قید کردن نام استان ، شهر و کد پستی دقیق ،این  تغییر را به اداره ثبت شرکت اعلام و بعد از بررسی ، ثبت و در روزنامه کثیر الانتشار آگهی شود.

 نکته :مدارک مورد نیاز برای انجام تغییر محل شعبه یا شعب شرکت سهامی خاص مانند انحلال شعبه است

تاسیس شعبه برای شرکت مسئولیت محدود

مراحل ثبت شعبه برای شرکت مسئولیت محدود

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اگر اجازه تاسیس شعبه در اساسنامه به هیات مدیره داده شده باشد تنظیم صورتجلسه هیات مدیره
فراخوان شرکاء طبق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت هنگامی که جلسه با حدنصاب شرکاء تاسیس شده باشد
در صورت اضافه بودن تعداد شرکا بیش از 12 نفر تعیین هیأت نظار ت ترکیبی از سه نفر اجباری و در آغاز صورتجلسه اسم اعضای هیأت نظار نوشته می شود و باید زیر صورتجلسه را امضاء نمایند.
صورتجلسه در سه نسخه آماده و کلیه آن ها امضا و یک نسخه از آن تا مهلت مقرر زمان سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
شرکا  باید اسم خود را همراه با قید سمت و مقدار سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضا نمایند.
در صورت تکمیل بودن مدارک، درخواست کننده به اداره ثبت شهرستان مرتبط برای ثبت و دریافت شماره ثبت و دریافت آگهی تأسیس شعبه مراجعت می نماید. متصدی اداره ، دستور ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت شرکت ها را صادر نموده و اطلاعات در دفتر تاسیس شعبه شرکت ثبت می شود و پس از صدور آگهی مراتب در روزنامه کثیر النتشار آگهی می شود.

ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی صرا حتا اعلام نموده است

اگر شرکت دارای شعب گوناگون درمکانهای متفاوت باشد ادعای حاصل تعهدات هر شعبه با افراد خارج میبایست در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله درآن وجود دارد اقامه شود مگر آنکه شعبه ذکر شده دیگر وجود نداشته باشد که در این زمان ادعای مذکور هم در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. شایان ذکر است ، مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره آن می باشد که اغلب مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.
مرکز اصلی شرکت همان مکان  ثبت شده در اساسنامه است که از نظر اعلام اخطاریه ها و شکوائیه و اوراق رسمی مهم است و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای کارکرد فنی یا انبار و غیره داشته باشد از منظر قانونی و اشخاص ثالث تنها مرکز اصلی در معرض توجه بوده و دیگر مراکز مرتبط به فعالیتهای داخلی شرکت است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه شرکت با مسئولیت محدود
عرضه ی اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات مدیره
فهرست حاضرین در مجمع
برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی ( مادامی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند)
اصل آگهی دعوت مادامی که مجمع نام برده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد.
تصویر شناسنامه مدیر شعبه
تسلیم مدارک ثبتی شرکت از قبیل تصویر اساسنامه و شرکت نامه و درخواست نامه
تسلیم مجوز از ذیصلاح در صورت لزوم

آدرس سایت اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری برای بار گذاری مدارک تاسیس شعبه       https://sherkat.ssaa.ir/


مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای تاسیس شعبه شرکت با مشاور ثبت آنلاین


 

چاپ  ایمیل