افزایش و کاهش سرمایه

افزایش و کاهش سرمایه شرکت چگونه صورت می پذیرد؟

سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت چیست؟

مدارک لازم برای افزایش یا کاهش سرمایه شرکت چیست؟

نحوه ثبت سرمایه جدیدشرکت چگونه است؟

الزامات لازم برای تغییرسرمایه شرکت چیست؟

تفاوت تغییر سرمایه در شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص در چیست؟

نکات کلیدی در تغییرسرمایه شرکت چیست؟

مراحل تنظیم صورتجلسه تغییر سرمایه شرکت چگونه است؟

وضعیت سهامداران و شرکا با افزایش یا کاهش سرمایه چه تغییری می کند؟

 شرکت  با آرای چند درصد از شرکا و اعضای هییت مدیره می تواند تغییر سرمایه داشته باشد؟


مشاوره رایگان آنلاین و تلفنی با مشاور ثبت آنلاین برای تغییر سرمایه شرکت


 سرمایه اولیه شرکت سهامی

میزان سرمایه اولیه موسسین شرکت از منظر قانونی در بدو تاسیس و ثبت شرکت مورد نظر دراساسنامه شرکت ذکر می شود.
افزایش سرمایه شرکت به معنای افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی است.

شرکت های تجاری هنگام تاسیس با توجه به برآورد هزینه ها و نیازشان جهت اجرای موضوع قرارداد بر مبنای عوامل و شرایط موجود ، سرمایه خود را تعیین می کنند. امکان دارد این عوامل و شرایط بعدها تغییر کند و باعث تجدید نظر در میزان سرمایه به صورت افزایش و یا کاهش آن شود. افزایش قیمت خدمات و یا کالاها و مواد اولیه و یا توسعه موضوع قرارداد بیش از حد پیش بینی شده از دلایل افزایش سرمایه شرکت بوده و کاهش قیمت عوامل مذکور ، کسب امتیازات مالی بدون اینکه پولی بابت آن ها پرداخت شود یا با قیمت کمتر ( مثل زمین ، کارخانه و غیره )  می توانداز دلایل کاهش سرمایه باشد.

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت به معنای افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی است.
شرکت‌ ها هنگامی که جهت فعالیت‌های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی نیاز به نقدینگی داشته باشند از یکی از مزایای حضور در بورس استفاده نموده، یعنی اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند. تامین مالی از روش های مختلفی مانند آورده نقدی، استفاده از پس انداز سال های گذشته، صرف سهام و یا ترکیبی از موارد ذکر شده انجام می‌گیرد.
شرکت چگونه و طی چه مراحلی میزان سرمایه خود را افزایش می‌دهد؟
 معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص کردن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه، این افزایش به مقدار مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌رسد. پس از آن در اختیار هیئت مدیره قرار می گیرد و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه شرکت می‌نماید.
تغییر در سرمایه شرکت در صورتی امکان پذیر است که مجمع فوق العاده سهامداران شرکت آن را صلاح بدانند.
پطبق مواد ۸۳ ۸۴ و ۸۵ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران لازم به ذکر است که این مجمع فوق العاده با حضور بیش از نیمی از سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت، با حضور بیش از یک سوم سهام به حد نصاب قانونی می ‌رسد. تصمیمات مجمع فوق العاده نیز با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است.

تغییر سرمایه

کاهش سرمایه شرکت

امکان کاهش سرمایه شرکت نیز هم چون افزایش سرمایه شرکت قابل انجام و مقدور است.کاهش سرمایه شرکت به دو صورت انجام می شود:

  کاهش تعداد سهام

در این صورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با کسب رضایت از شرکت خارج می‌شوند.

کاهش مبلغ اسمی سهام

بعنوان مثال سهام یکصد هزار ریالی به پنجاه هزار ریال کاهش یافته و مازاد آن به صاحبان سهام بازگردانده می ‌شود.
نکته مهم و قابل توجه اینست که خرید سهام شرکت توسط‌‌ همان شرکت ممنوع است ، چون در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود سرمایه شرکت کاهش پیدا می ‌کند.

کاهش سرمایه شرکت به صورت اختیاری

هنگامی که شرکت به موفقیت های ترسیمی در اهداف خود نسبت به در گیر شدن سرمایه در گردش نمی رسد و بیش از مبلغ مورد نیاز سرمایه در اختیار دارد، می‌تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء باز گرداند.
طبق ماده ۱۸۹ اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده شرکت قادر خواهد بود به پیشنهاد هیئت مدیره درباره ی کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری تصمیم گیری کند. به این شرط که در اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق سهام لطمه ‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت کمتر از حداقل مبلغ مشخص شده نشود. یعنی بر اثر کاهش ، سرمایه شرکت در شرکت‌های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.

نکات مهم برای کاهش سرمایه شرکت

1- حداقل45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد هیات مدیره برای کاهش میزان سرمایه شرکت باید به بازرسان ابلاغ شود.
    گزارش هیئت مدیره باید درباره امور شرکت از ابتدای سال مالی که مجمع عمومی ترازنامه قبل از آن راتصویب نموده به همراه توجیه لزوم کاهش سرمایه باشد.
    بازرسان شرکت باید بعد از دریافتگزارش و درخواست هیات مدیره نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده گزارش دهند.
    تصمیم مجمع عمومی فوق العاده جهت کاهش سرمایه باید حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود درج گردد.
    هریک از طلبکاران که طلب آنها متعلق به زمان قبل از نشر آگهی فوق باشد می توانند طی مدت دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی شکایت خود را بابت کاهش سرمایه به دادگاه مربوطه ارائه نمایند.
    در صورتیکه بر اساس نظر دادگاه اعتراض وارده تشخیص داده شود ، شرکت باید جهت تامین طلب شاکی وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد بسپارد که اگر غیر از این عمل نماید، دین مشخص شده و دادگاه حکم به پرداخت آن می دهد.
    تا مدت دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در صورت وجود شاکی قبل از اتمام اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه شرکت ممنوع است.
کاهش سرمایه شرکت به صورت اجباری
در صورتی که کاهش سرمایه شرکت به دلیل برداشت از آن نباشد و ضرر‌های وارد شده به میزانی باشد که نیمی از سرمایه شرکت ازدست رفته باشد.در این صورت قانون هیئت مدیره شرکت را موظف می نماید تا برای مجمع عمومی دعوت به عمل آورد تا نسبت به ماندگاری یا انحلال شرکت تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
لازم به ذکر است که مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت. پس از اخذ تصمیم در مجمع عمومی مدیران شرکت این تصمیم را مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع یعنی اداره ثبت شرکت ‌ها می رسانند. زمانی که مجمع عمومی فوق العاده به انحلال شرکت رأی ندهد باید در‌‌ همان جلسه با رعایت مقرراتی که جهت ثبت شرکت ضروری می باشد ، سرمایه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهند با این شرط که این سرمایه کمتر از میزان حداقلی که برای شرکت ‌های سهامی تعیین شده نباشد.
نکته مهم برای کاهش سرمایه شرکت به صورت اجباری:
طبق تبصره ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی در کاهش اجباری سرمایه ، برخلاف کاهش اختیاری امکان دارد از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام حاصل گردد.


قبل ازافزایش و یا کاهش سرمایه برای مشاوره رایگان با مشاور ثبت آنلاین تماس بگیرید


 

چاپ  ایمیل