بیمه

امور بیمه چیست؟ انواع بیمه کدامند؟ قوانین مرتبط بابیمه چیست؟ مرجع بیمه چه کسی می تواند باشد؟ الزامات بیمه چیست؟ جدول بیمه و مالیات چگونه تنظیم می شود؟ مفاصا حساب بیمه پروژه ها چگونه دریافت می شود؟ مشاوره رایگان برای امور بیمه با مشاور ثبت آنلاین تعریف بیمه بیمه به انگلیسی: Insurance سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین، بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است.

بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی آدرس سامانه سازمان تامین اجتماعی https://www.tamin.ir/  آدرس سایت تامین اجتماعی برای اموربیمه شدگان https://account.tamin.ir/auth/login آدرس سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی  https://www.tamin.ir/News/Item/6506/2/6506.html تعریف بیمه تامین اجتماعی هدف اصلی این بیمه ها پوشش نیروی کار کشور و تامین آنها در مقابل بیماری ، از کار افتادگی، بازنشستگی و امثال آن است که کلا بیمه های اجتماعی نامیده می شوند.این بیمه ها جنبه بازرگانی ندارند و جنبه حمایتی و تعاونی آن بیشتر مورد نظر است و به همین جهت نام اجتماعی نیز به آن اضافه شده است