بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی


آدرس سامانه سازمان تامین اجتماعی

https://www.tamin.ir/


 آدرس سایت تامین اجتماعی برای اموربیمه شدگان

https://account.tamin.ir/auth/login


آدرس سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 

https://www.tamin.ir/News/Item/6506/2/6506.html


تعریف بیمه تامین اجتماعی

هدف اصلی این بیمه ها پوشش نیروی کار کشور و تامین آنها در مقابل بیماری ، از کار افتادگی، بازنشستگی و امثال آن است که کلا بیمه های اجتماعی نامیده می شوند.این بیمه ها جنبه بازرگانی ندارند و جنبه حمایتی و تعاونی آن بیشتر مورد نظر است و به همین جهت نام اجتماعی نیز به آن اضافه شده است

 

در تدوین بیمه های اجتماعی معمولا از استانداردهای تعیین شده توسط سازمان بین المللی کار و سازمانهای بین المللی تامین اجتماعی پیروی می شود.

در این نوع بیمه، برخلاف بیمه های بازرگانی ، حق بیمه ممکن است از سوی شخص دیگری نظیر کارفرما یا دولت برای افراد پرداخت شود و افراد بدون پرداخت حق بیمه یا پرداخت جزئی از آن، از مزایای آن بهره مند شوند.
از مهمترین بیمه های اجتماعی، بیمه بیکاری است که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان برقرار است و اولین طرح ملی بیمه بیکاری اجباری در انگلستان در سال 1911 تصویب گردید و پس از آن در بسیاری کشورها ی اروپائی مورد عمل قرار گرفت.


   مشاوره رایگان برای امور بیمه در سازمان تامین اجتماعی با مشاور ثبت آنلاین


 
سازمان تامین اجتماعی

 مزایای بیمه تامین اجتماعی

 معیارهای واجدین شرایط و دیگر جنبه‌های برنامه را دولت تعیین می‌کند

 برای درآمدها وبرآمدها تدارکات مالی صریح (غالباً از طریق یک صندوق تراست) ایجاد می‌شود؛
 از طریق مالیات‌ها یا عوارض پرداخت شده توسط (یا به نیابت از) شرکت کنندگان تأمین بودجه می‌شود (گرچه منابع اضافی تأمین بودجه هم شاید مهیا شود)
 برنامه به جمعیت معینی خدمات می‌رساند، و مشارکت یا اجباریست یا برنامه به حد کافی یارانه دهی می‌شود که بیشتر افراد واجد شرایط مشارکت در آن را انتخاب کنند.
بیمه اجتماعی همچنین برنامه‌ای تعریف شده که در آن ریسک‌ها توسط یک سازمان غالباً دولتی منتقل و جمع می‌شود، یعنی قانوناً ملزم به فراهم آوری مزایای مشخصی است. ( ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد)
قانون بیمه تامین اجتماعی در ایران
براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده 28، حق‌بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که 7 درصد آن به عهده بیمه‌شده، 23 درصد به عهده کارفرما می‌باشد.براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.
لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند 5 ماده 2 و ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
گفتنی است براساس قانون بیمه‌بیکاری مصوب 69/6/26، 3 درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ٤درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

ماموریت و اهداف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مأموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار ، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدار سازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و توانمند سازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری.

اهداف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

1-صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقای بهره وری نیروی کار
2-ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان
3-ایجاد تعادل در بازار کار
4-افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
5-توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی
6-کاهش نرخ بروز آسیب های اجتماعی
7-گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی
8-پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه اجتماعی
9- ارتقای کار آمدی نظام اداری و بهبود اثر بخشی نقش حاکمیتی وزارت متبوع در راستای انجام ماموریت ها.


آدرس سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه کار، حوزه تعاون و حوزه رفاه اجتماعی    
https://www.mcls.gov.ir/


سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان های تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است دیگر سازمان های تابعه این وزارت خانه به شرح ذیل هستند:
سازمان بهزیستی کشور
صندوق بازنشستگی کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
سازمان بیمه خدمات درمانی
موسسه کار و تامین اجتماعی
صندوق مهر امام رضا(ع)
بانک توسعه تعاون
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر


مشاوره امور ثبتی، بیمه ای و مالیاتی با مشاوران مجرب در مشاور ثبت آنلاین


 دانلود فایل PDF قانون جامع تامین اجتماعی

چاپ  ایمیل