قرار داد کار

قرار داد کارچیست؟ دانلود رایگان نمونه قرار داد کار دانلود رایگان مشروح قانون قرار دادکار  نحوه تنظیم قرار دادکار چگونه است؟ چه شروطی در قرار دادکار قانونی است؟ شرایط کلی و اساسی انعقاد قرارداد کار چیست؟ قرار داد آزمایشی  کاردارای چه شرایطی است؟ قراردادساعتی کار چگونه تنظیم می گردد؟ حقوق کار فرما و کارگر در قرار دادکار چیست؟ حق مرخصی در قرار دادکار بر چه اساسی تعیین می شود؟ موضوع سنوات کاری چگونه در قرار داد کار لحاظ می گردد؟ قرار داد فنی و بهداشت کار چیست؟ مشاوره رایگان جهت تنظیم قرار داد کار با مشاور ثبت آنلاین تعریف قرار دادکار قانونگذاردر سایت وزارت کار و امور اجتماعی اداره کل روابط کار و جبران خدمت کلیات قرار داد کار را به شرح ذیل تشریح نموده است:

دعاوی بازرگانی و تجاری

دعاوی بازرگانی و تجاری چیست؟ مجتمع قضایی دعاوی تجاری کجاست؟ انواع دعاوی بازرگانی و تجاری کدامند؟  دستورالعمل رسیدگی مجتمع قضایی دعاوی تجاری به کدام موارد تعلق می گیرد؟  نحوه اعلام ورشکستگی چگونه است؟ موارد مرتبط با دعوای چک کدامند؟  مشاوره رایگان با وکلای مجرب مشاور ثبت آنلاین برای دعاوی تجاری و بازرگانی تعریف دعاوی بازرگانی و تجاری  قانونگذار در باره اصطلاح دعاوی بازرگانی و تجاری آورده است : در مورد امور بازرگانی مورد استفاده در ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ به مجموعه ایی از دعاوی حقوقی اطلاق میگردد که نتیجه مراودات مالی تجاری فی مابین تجار و شرکت های تجارتی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی و مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می آید.

عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات

عقد و تعهد چیست؟ اصل لزوم قرار دادها در قانون مدنی ایران چیست؟ دسته بندی عقود،تعهدات وقرار دادها چگونه است؟  شرایط ونحوه بسته شدن عقود چگونه است؟ اصول حاکم بر قرار دادها کدامند؟  شرایط اساسی صحت معاملات چیست؟  عقود با شروط چه رابطه ای دارند؟ شرط تبانی یا شرط پیش از عقد چیست؟  مشاوره رایگان برای انعقاد قرار دادها و عقود تجاری با مشاور ثبت آنلاین  تعریف عقد (قرارداد) قانونگذار قرارداد که در اصطلاح حقوقی به آن عقد نیز گفته می شود را در ماده 183 قانون مدنی به این صورت تعریف کرده است:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

عقود معین و نامعین

عقود معین و نامعین چیست؟ تفاوت قرار داد معین و نامعین در چیست؟ منظور از قرار داد بیع چیست؟ قرارداد مزارعه چیست؟ قرارداد مساقات چسیت؟ قرارداداجاره چیست؟ عقد مضاربه چگونه عقدی است؟ قرار داد جعاله چیست؟ عقد ضمان چه عقدی است؟ حق شفعه در بیع چگونه تعیین می شود؟ شروط عقد صلح کدامند؟ مشاوره رایگان برای انعقاد عقود معین و نامعین با مشاور ثبت آنلاین تعریف عقود معین و نامعین  قانونگذار عقود را در مفهوم کلی عقود و قراردادها به دو دسته تقسیم نموده است: عقود نامعین عقود یا قراردادهای بی نام: که تحت الزام ماده 10 قانون مدنی قرار دارند و تنها شرط محدود کننده آنها عدم مخالفت با نظم عمومی و قانون است یعنی همین که مخالف نظم عمومی و قانون نباشند صحیح هستند و نا معین نامیده می شوند. عقود معین عقود معین یا قراردادهای بانام :عقود معین عقودی هستند که قانون گذار بر آنها نام نهاده و شرایط و ارکان و آثار آنها را بیان نموده است. مثل عقد اجاره، بیع (خرید و فروش)، هبه، وکالت، مضاربه، وقف، عاریه، ودیعه و ... .

مدیریت پیمان

  قراردادمدیریت پیمان چیست؟ نحوه تنظیم قرار داد پیمان چگونه است؟ مزایای روش مدیریت طرح یا پیمان چیست؟ تفاوت مدیریت پیمان وپیمان مدیریت در چیست؟ دانلود رایگان نمونه قرار داد مدیریت پیمان آشنایی با مفاهیم مدیریت پیمان در قرار داد مشاوره رایگان برای تنظیم قرار داد مدیریت پیمان با مشاور ثبت آنلاین تعریف مدیریت پیمان مدیریت پیمان Management Contracting همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است. 

مناقصات

اصول و قوانین مناقصات چیست؟  تعاریف مناقصه،مناقصه گزار و مناقصه گر چیست؟ معاملات به چند طبقه تقسیم می شوند؟ کار کمیسیون مناقصات چیست؟ تشریفات برگزاری مناقصات چیست؟ ترک تشریفات در مناقصات چگونه انجام می شود؟ آیین گشایش پا کات مناقصات چیست؟ حقوق شرکت کنندگان در مناقصات چیست؟ مرجع داوری برای اعتراض در مناقصات کیست؟ RFP و RFQ چیست؟ سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات https://iets.mporg.ir/Tenders.aspx مشاوره رایگان برای آگاهی از قوانین مناقصات با مشاور ثبت آنلاین تعریف مناقصه فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌ ماده‌۱ـ کاربرد الف‌ ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد.

مزایده

اصول و قوانین مزایده چیست؟ روش های برگزاری مزایدات کدامند؟ شاخص های مزایده چیست؟ معایب و محاسن مزایدات چیست؟ آیا سایت دولتی برای مزایدات و مزایده وجود دارد؟ تفاوت پیمان های مبتنی بر رقابت با توافق در چیست؟ نحوه شرکت در مزایده چگونه است؟ اصطلاحات رایج در مزایده چیست؟  همراه با مشاور ثبت آنلاین برای آگاهی از مزایدات  تعریف مزایده طبق یک تعریف کلی بستن قراردادهای اداری به دو صورت انجام می پذیرد:گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت مانند مزایدهگروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق

مالکیت فکری و معنوی

مالکیت معنوی چیست؟ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- مرکز مالکیت معنوی کجاست؟ برای ثبت مالکیت و حقوق معنوی و فکری چکار باید کرد؟ آدرس سامانه و سایت مرکزمالکیت فکری https://iripo.ssaa.ir/  آیا اختراع مالکیت فکری است؟ مالکیت فکری استارتاپ ها چگونه است؟ علائم تجاری و طرح های صنعتی چگونه ثبت می شوند؟ نحوه ثبت برای یک مالکیت فکری چگونه است؟ نحوه تنظیم قرار دادهای مالکیت فکری چگونه است؟ آیا می دانستید حقوق مالکیت فکری دارای رشته دانشگاهی است؟ مراحل ثبت مالکیت فکری کدام است؟ مشاوره دعاوی مالکیت فکری و معنوی نحوه محافظت از مالکیت فکری مشاوره رایگان آنلاین و تلفنی برای ثبت انواع مالکیت فکری با مشاور ثبت آنلاین تعریف مالکیت معنوی مالکیت/حقوق فکری/معنوی (intellectual property) یا intangible property) )به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

مالکیت بازرگانی و تجاری

مالکیت صنعتی،تجاری وبازرگانی چه تفاوتی باهم دارند؟ نحوه ثبت مالکیت تجاری و بازرگانی افراد حقیقی چگونه است؟  مالکیت خصوصی تجاری فردی و گروهی چیست؟ اعتبار مالکیت تجاری و بازرگانی را چه کسی تعیین می کند؟ مالکیت مفروز و مشاع چیست؟ آیا مالکیت صنعتی و مالکیت علمی و فکری یا معنوی یکی است؟ منظور از شرکت تجاری یا بازرگانی و موسسه غیر تجاری چیست؟ مشاوره رایگان برای احقاق حقوق مالکیت خصوصی،تجاری و بازرگانی با مشاور ثبت آنلاین تعریف مالکیت تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده‌است که با توجه به آن‌ها می‌توان چنین گفت:مالکیت رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکن را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.

دیوان عدالت اداری

عدالت اداری چیست؟ مردم برای دادخواهی ازواحدهای دولتی به کجا مراجعه کنند؟ آدرس دیوان عدالت اداری قوه قضائیه کجاست؟ دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به کدام شکایات است؟ آیا دیوان عدالت اداری به شکایات در باره آیین نامه ها و مصوبات دولتی رسیدگی می کند؟  آدرس سامانه ساجد چیست و تفاوت آن با سامانه های ثنا و سخا چیست؟  درخواست اعمال ماده 79 در دیوان عدالت اداری چه معنایی دارد؟ نحوه استفاده از درگاه اخذ دادخواست الکترونیک دیوان عدالت اداری چگونه است؟ مشاوره رایگان برای نحوه ثبت درخواست در سامانه دیوان عدالت اداری با مشاور ثبت آنلاین تعریف دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.