سیستم مدیریت یکپارچه IMS

IMS سیستم مدیریت یکپارچه چیست؟

نحوه دریافت IMS چگونه است؟

مدارک لازم برای دریافت استاندارد IMS چیست؟

گواهی نامه IMS چه مزایای دارد؟

متولی صدور مجوز IMS کیست؟


مشاوره رایگان برای دریافت استاندارد IMS با مشاور ثبت آنلاین


تعریف سیستم مدیریت یکپارچه IMS

IMS مخفف عبارت Integrated management system به معنای سیستم مدیریت یکپارچه است. اگر یک مجموعه ایی سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 و OHSAS18001 رابطور هم زمان یا بهتر بگوییم بطور یکپارچه طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی نماید اصطلاحاً گفته میشود مجموعه ی مذکور دارای سیستم مدیریت یکپارچه است.

پس وقتی گفته میشود گواهینامه IMS منظورداشتن همزمان سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001است. خود گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح بوده ودر واقع گواهینامه ایی بنام گواهینامه IMS وجود ندارد. البته بعضی از مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO پس از ثبت و صدور سه مدرک ISO9001 و مدرک ISO14001 و مدرک OHSAS18001 برای مجموعه گیرنده این سه مدرک ایزو ISO ، گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ) نیز صادر میکند و بعضاً بابت صدور گواهینامه IMS مبلغی نیزاز مجموعه متقاضی گواهی نامه IMS دریافت میکند. درحالیکه همانطورکه گفته شد ، گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح بوده و موضوعیتی ندارد.

IMS

مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کاهش حجم مستندات IMS بدلیل اشتراکات خیلی زیاد بین سه استاندارد ایزو9001و ایزو14001 و اوهساس 18001

  • کاهش زمان طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی IMS بدلیل وجود اشتراکات وجود تناسب خیلی زیاد بین سه استاندارد ( سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی )
  • کاهش هزینه ی طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
  • کاهش هزینه ی مشاور جهت مشاوره ، طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
  • پرداختن به موضوعات مدیریت کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی بطور همزمان
  • جلب نظر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی
  • تامین خواسته و جلب رضایت کارفرمایان و مشتریان
  • کسب امتیاز در مناقصات برگزار شده توسط کارفرمایان بدلیل داشتن گواهینامه IMS
  • افزایش انگیزه کارکنان و پرسنل مجموعه دارنده مدرک IMS

نحوه اخذ گواهینامه IMS

شرایط و مراحل دریافت گواهینامه IMS ( مدرک سیستم مدیریت یکپارچه )

مراکز ثبت و صدور مدرک IMS ( مراکز صادرکننده گواهینامه IMS )

نحوه استعلام اصالت گواهینامه IMS

هزینه گرفتن گواهینامه IMS

نحوه تمدید سالیانه گواهینامه IMS ( تمدیدسالیانه مدارک IMS )

آموزش IMS ( آموزش سیستم مدیریت یکپارچه )

سوالاتی است که هرکدام توضیحات مشروحی دارد.جهت دریافت گواهی نامه های ISO و گواهی استاندارد IMS می توانید بصورت آنلاین با ما در ارتباط باشید.


مشاوره رایگان قبل از آغاز دریافت سه گواهی نامه ISO با مشاور ثبت آنلاین


 

چاپ  ایمیل