ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی کدامند؟

مراحل ثبت یک طرح صنعتی چیست؟

چه کسانی می توانند طرح صنعتی را ثبت نمایند؟

مرجع اعتراض به یک طرح صنعتی ثبت شده کجاست؟

ابطال طرح صنعتی چگونه صورت می پذیرد؟

فرآیند انتقال طرح صنعتی چگونه است؟

 قانون گذار  قوانینی را در سامانه اداره مالکیت معنوی به آدرس https://iripo.ssaa.ir/ برای طرح صنعتی مشخص نموده است که به شرح ذیل است:

تعریف طرح صنعتی


مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای ثبت طرح صنعتی با مشاور ثبت آنلاین


ماده 20 قانون:

از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌ای كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتی يا محصولی از صنايع دستی را تغيير دهد، طرح صنعتی است‌. در يك طرح صنعتی تنها دسترسی به يك نتيجه فنی بدون تغيير ظاهری، مشمول حمايت از اين قانون نمی باشد.
توضیح اینکه قانون ثبت طرح صنعتی، جنبۀ طراحیِ شکل ظاهری و بصری کالا را که می‌تواند ایجادکنندۀ زیبایی و جذابیت برای مصرف کننده باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد.
ماده 21 قانون:
  طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتی زمانی جديـد است كه ازطريق انتشار به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر، قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد، قبل از حق تقدم اظهارنامه، برای ثبت در هيچ نقطه‌ای از جهان، برای عموم افشاء نشده باشد.بر اساس ماده 67 آئین‌نامه: ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی، ابتدا میبایست با مراجعه به پرتال مرکز مالکیت معنوی، در سامانه ثبت نام کنند و پس از ورود به سامانه، از قسمت «ثبت اظهارنامه طرح صنعتی»، فرم الکترونیکی مربوطه را تکمیل نمایند.


تبصره ماده 68: در صورتی كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگری غير از فارسی باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادی كامل آن‌ها الزامی است، مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضی ميسر نباشد مي‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسی نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت می‌كند.
ماده 78 آئین‌نامه: متقاضی مي‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتي، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام می‌پذيرد.
ماده 79 آئین‌نامه: متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتي مي‌تواند ضمن تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. درصورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.
ماده 80 آئین‌نامه: انتقال حق مالكيت ناشی از تسليم اظهارنامه يا اعطای هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن، بايد به درخواست كتبی هر ذيینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينۀ مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود

ضمائم اظهارنامه

1- مدارك مثبت هويت متقاضی (مالک) و طراح؛ شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی، برای اشخاص حقیقی و تصویری از آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت و شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا. (تصویر کارت ملی و شناسنامه باید در یک صفحه کنار یکدیگر قرار داده شوند و در قالب «یک» فایل دارای وضوح مناسب، بارگذاری شوند.)
2- مدارك نمايندگي؛ وکالت‌نامه رسمی در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛
3- تصاویر کالای مورد درخواست؛ که میبایست بر اساس شیوه‌نامۀ چگونگی توصیف طرح و ارائۀ تصاویر کالا تهیه شده باشند. (تأکید می‌شود که جهت پیشگیری از بروز اشتباهات در تکمیل اظهارنامه و ارائۀ ضمائم، که منجر به دریافت اخطار رفع نقص از سوی مرجع ثبت می‌شود؛ پیش از اقدام به تشکیل اظهارنامه، این شیوه‌نامه به دقت مطالعه شود.)
4ـ در طرح کالایی که بر روی آن، علامت تجاری، به هر شکلی قابل مشاهده است.(مانند بسته بندی‌ها و غیره) میبایست متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، تصویری واضح و خوانا از اصل گواهینامۀ ثبت علامت تجاری تحت مالکیت خود را، در قسمت ضمائم اظهارنامه بارگذاری نماید.
5- درخواست كتبي به تأخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛ (برگۀ درخواست اسکن شود و در قسمت ضمائم اظهارنامه بارگذاری شود.)
6- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛ (برگۀ درخواست اسکن شود و در قسمت ضمائم اظهارنامه بارگذاری شود.)
7- مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود. (برای اتباع غیرایرانی یا شرکت‌هایی که پیش از ثبت در ایران، در سایر کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، تقاضای ثبت طرح صنعتی کرده باشند.)
ماده 74 آئین‌نامه: در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت طرح صنعتي، بايد درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1-   تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
2-   طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛
3-  كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.
فرایند بررسی اظهارنامه و مراحل بعدی
ماده82 آئین‌نامه: مرجع ثبت ظرف 60 روز از تاريخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و ساير شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
رفع نقائص پرونده: بر اساس ماده 83 آئین‌نامه:  چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده شود، مرجع ثبت مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزئيات به متقاضي ابلاغ می‌نماید تا وی ظرف مهلت مقرر در اين آيين نامه، اقدام به رفع نقص نمايد. درصورتی که متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً طی «ابلاغیۀ اخطار رد اظهارنامه» با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.
تبصره - مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا 30 روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا 60 روز از تاريخ ابلاغ محاسبه مي‌شود.
 لازم به ذکر است باتوجه به اینکه مراحل پذیرش اظهارنامه طرح صنعتی، در حال حاضر صرفاً به صورت الکترونیکی می باشد، بنابراین پس از بررسی اظهارنامه، چنانچه اظهارات و ضمائم و مدارک پرونده دارای نقص باشند، موارد نقص با صدور «ابلاغیۀ اخطار رفع نقص» به متقاضی اعلام می‌گردد. (صدور انواع ابلاغیه‌ها از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اطلاعِ متقاضی یا نمایندۀ قانونی وی می‌رسد و متقاضی میبایست متن کامل ابلاغیه را، از طریق حساب کاربری خود در سایت مرکز مالکیت معنوی مشاهده و سپس با توجه به آن، از گزینۀ «پاسخ به ابلاغیه» درخواست رفع نقص خود را ارسال نماید.)
تذکرات مهم دربارۀ نحوۀ آگاه شدن از تصمیمات اداره:
1ـ بررسی اظهارنامه‌ها صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آنها در سامانه می‌باشد. لذا حضور متقاضیان محترم در اداره، تأثیری در فرآیند انجام کار ندارد.
2ـ پاسخ اداره با صدور انواع ابلاغیه‌ها به متقاضی اعلام می‌شود. صدور انواع ابلاغیه‌ها از سوی اداره، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اطلاعِ متقاضی یا نمایندۀ قانونی وی می‌رسد و متقاضی میبایست متن کامل ابلاغیه را، از طریق حساب کاربری خود در سایت مرکز مالکیت معنوی، مشاهده و سپس با توجه به آن، اقدام نماید.
3ـ تمامی مکاتبات و درخواست‌های متقاضی و پاسخ اداره به آنها، صرفاً از طریق حساب کاربری امکان‌پذیر است.
4ـ در تعهدنامه‌ای که متقاضی در آغاز ثبت اظهارنامه، آن را تأیید می‌نماید، متقاضی موظف است پس از ثبت الکترونیکی اظهارنامه، به صورت مستمر از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی، از تصمیم اداره مطلع شود. بنابراین جهت آگاهی از وضعیت پرونده، نباید صرفاً به پیامک و پست الکترونیکی اکتفا شود.
5ـ هزینۀ کلیۀ پیامک‌های اطلاع‌رسانی، از مبلغ شارژ دریافت‌کنندۀ آن کسر خواهد شد. بدیهی است هر گاه سیم‌کارت دریافت‌کنندۀ ابلاغ،‌ دارای شارژ ریالی کافی نباشد، پیامک‌ها دریافت نخواهند شد.
6ـ پیامک‌های اطلاع رسانی، تبلیغاتی محسوب می‌شوند، در صورتی که متقاضی این گونه پیامک‌ها را مسدود کرده باشد، پیامکی دریافت نخواهد کرد.
7ـ تمامی هزینه‌ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی صرفاً از طریق همین سامانه قابل پرداخت است. لذا امکان ثبت درخواست‌هایی که هزینه مربوطه در بانک پرداخت شده باشد وجود ندارد.
8ـ بر اساس مفاد تعهد‌نامه، متقاضی یا نماینده قانونی وی مکلف است در موعد مقرر قانونی نسبت به انجام مراحل ثبت و ارسال پاسخ مقتضی اقدام نماید. شروع مهلت قانونی برای پاسخ از طرف متقاضی، تاریخ صدور ابلاغیه‌ها می‌باشد. پس از پایان موعد تعیین شده، سامانه الکترونیکی بصورت اتوماتیک از ادامۀ عملیات ثبتی جلوگیری می‌نماید و اظهارنامه كأن‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.
در صورت پذیرش طرح صنعتی درخواست شده:
 بر اساس ماده 85: هرگاه تقاضاي ثبت طرح صنعتي، پس از بررسی، مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد، مراتب با صدور «ابلاغیۀ پذیرش» به متقاضی اعلام می‌گردد. (متقاضی میبایست متن کامل ابلاغیه را، از طریق حساب کاربری خود مشاهده و طبق آن، فرایند ثبت را دنبال کند.)
متقاضی بايد ظرف 30 روز از تاريخ صدور «ابلاغیۀ پذیرش»، جهت تشکیل پروندۀ فیزیکی و بلافاصله پس از آن، پرداخت هزينۀ ثبت طرح صنعتي (حق‌الثبت) اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت این هزينه‌ در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز است.
تشکیل پروندۀ فیزیکی:
پس از صدور ابلاغیۀ پذیرش طرح صنعتی، متقاضی یا نمایندۀ قانونی او، میبایست نسخه‌ای چاپ شده از اظهارنامه و کلیۀ مدارک پرونده خود را، حضوراً به واحد «پذیرش و پاسخگویی ادارۀ طرح‌های صنعتی»، تحویل نماید. اوراق تحویلی باید به ترتیب شامل: یک نسخه از: 1ـ ابلاغیه پذیرش 2ـ اظهارنامه 3ـ کلیۀ مدارک هویتی (مالک حقیقی یا حقوقی) 4ـ وکالت‌نامه (در صورت وجود نمایندۀ قانونی) و 5ـ چهار نسخه پرینت رنگی از تصاویر طرح صنعتی باشند. (دقت شود که میبایست تصاویری انتخاب و چاپ شوند که پس از صدور ابلاغیه پذیرش، مورد تأیید مرجع ثبت قرار گرفته‌اند.)
پرداخت حق‌الثبت: پس از تشکیل پروندۀ فیزیکی، پرداخت هزینۀ قانونی حق‌الثبت، به صورت الکترونیکی و از طریق حساب کاربری، ممکن خواهد شد.
چاپ آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور:
پس از پرداخت حق الثبت، مرجع ثبت نسبت به صدور آگهی ثبت طرح صنعتی اقدام می‌کند. متقاضی میبایست با مراجعه به حساب کاربری خود در سایت مرکز، متن کامل آگهی ثبت خود را مشاهده کند و در صورت موافقت با تمامی مندرجات آن، نسبت به پرداخت هزینۀ چاپ آگهی در روزنامۀ رسمی کشور اقدام نماید.


طرح صنعتی

دریافت گواهینامه ثبت:

 پس از چاپ آگهی مذکور در روزنامۀ رسمی کشور، شخص مالک طرح صنعتی (یا نمایندۀ قانونی او با ارائۀ وکالت‌نامۀ رسمی) می‌تواند با در دست داشتن یک نسخه از آگهی چاپ شدۀ خود در روزنامۀ رسمی، به واحد «پذیرش و پاسخگویی ادارۀ طرح‌های صنعتی» مراجعه و گواهینامۀ ثبت خود را دریافت نماید.

موارد اعتراض

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی (اعتراض به تصمیم مرجع ثبت)
وفق ماده 100 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه، از سوي متقاضي قابل اعتراض است.
در صورتی که متقاضی قصد اعتراض داشته باشد، میبایست تقاضای خود را، ظرف مدت 30 روز از تاريخ صدور ابلاغیه رد، از طريق مرجع ثبت، به كميسيون موضوع ماده 170 اين آئين‌نامه ارائه نماید. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.
تشکیل پروندۀ فیزیکی و پرداخت هزینۀ اعتراض:
متقاضی میبایست در مهلت 30 روزه، ابتدا نسخه‌ای چاپ شده از کلیۀ مدارک پرونده خود را، حضوراً به «متصدی کمیسیون ادارۀ طرح‌های صنعتی» تحویل نماید. اوراق تحویلی باید به ترتیب شامل یک نسخه از: 1ـ ابلاغیه اخطار رد اظهارنامه 2ـ اظهارنامه 3ـ کلیۀ مدارک هویتی (مالک حقیقی یا حقوقی) 4ـ وکالت‌نامه (در صورت وجود نمایندۀ قانونی) و 5ـ حداقل چهار نسخه پرینت رنگی از تصاویر طرح صنعتی باشند.
پس از تشکیل پرونده فیزیکی، میبایست بلافاصله از طریق سایت مرکز، درخواست اعتراض به اخطار رد اظهارنامه با ارائۀ مدارک مؤثر در اثبات ادعای طراحی محصول ارسال و هزینۀ آن پرداخت شود. (مهلت قانونی ارسال درخواست اعتراض، 30 روز از تاریخ صدور ابلاغیه است.)
تبصره ماده 100 آئین‌نامه ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی
وفق ماده 101 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرشخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت طرح صنعتي اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه،  نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.
تبصره – مهلت‌ مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت طرح صنعتی

وفق ماده 102 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است در صورتي كه طرح صنعتي قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي طرح صنعتي خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتي و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است  با رعايت ماده 101 اين ‌آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.
هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد، درخواست او براي ثبت طرح صنعتي مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه طرح صنعتي وي به ثبت نرسيده باشد، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه طرح صنعتي قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح صنعتي به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
تبصره1– در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح صنعتي نشود مبالغ پرداختي از اين بابت،  قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌‌هاي مذكور در اين ماده به دوبرابر افزايش مي‌يابد.

ابطال طرح صنعتی

اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

وفق ماده 103 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.
دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:
1-  اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛
2- رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛
3- وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.
ابطال طرح صنعتی ثبت شده و رأی نهایی دادگاه
وفق ماده 104 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرگاه ثبت طرح صنعتي باطل شود، از تاريخ ثبت، باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل مشخصات طرح صنعتي و ذكر خلاصه‌اي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.
تمدید، تغییرات و انتقالات طرح صنعتی
تمديد ثبت طرح صنعتي
وفق ماده 89 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، با توجه به بند د ماده 28 قانون، مالك طرح صنعتي مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت طرح صنعتي را براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره ماده 92 آئین نامه: در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت ياد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پايان اعتبار ثبت طرح صنعتي، با پرداخت جريمه تأخير طبق جدول هزينه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره 2 ماده 93 آئین نامه: تمديد ثبت طرح صنعتي نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به‌وجودآورد. در غير اين صورت، مقررات تغيير طرح صنعتي موضوع ماده 93 اين آيين‌نامه قابل اعمال خواهد بود.
فرایند تمدید
مالک طرح صنعتی، میبایست از طریق ورود به حساب کاربری خود در سایت مرکز مالکیت معنوی، درخواست تمدید طرح صنعتی را ارسال و هزینۀ آن را پرداخت نماید. در مرحلۀ بعد، مرجع ثبت پس از بررسی، نسبت به صدور آگهی ثبت طرح صنعتی اقدام می‌کند. متقاضی میبایست با مراجعه به حساب کاربری خود، نسبت به پرداخت هزینۀ چاپ آگهی در روزنامۀ رسمی کشور اقدام نماید. پس از چاپ آگهی مذکور، مالک طرح صنعتی (یا نمایندۀ قانونی او با ارائۀ وکالت‌نامۀ رسمی) می‌تواند با در دست داشتن یک نسخه از آگهی چاپ شده در روزنامۀ رسمی و یک نسخه چاپ شدۀ رنگی از تصاویر طرح صنعتی خود (عیناً همان تصاویر اولیه که در روزنامه رسمی آگهی شده‌اند) به قسمت «پذیرش و پاسخگویی ادارۀ طرح‌های صنعتی» مراجعه و گواهینامۀ تمدید ثبت خود را دریافت نماید.

تغییرات در طرح صنعتی ثبت شده

وفق ماده 93 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی مالك طرح صنعتي مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از طرح  يا انتقال و يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌‌نامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك طرح صنعتي مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه طرح صنعتي اعمال شود.
انتقالات و اجازه بهره برداری در طرح صنعتی
وفق ماده 94 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی در مواردي كه مالك طرح اجازه بهره‌برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند.
تبصره – مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري، در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
وفق ماده 95 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرنوع انتقال گواهي‌نامه طرح صنعتي بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:
1-     آخرين گواهي‌نامه معتبر طرح صنعتي؛
2-     سند رسمي حاكي از انتقال؛
3-     مدارك نمايندگي قانوني؛
4-     رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

فرآیند انتقال طرح صنعتی

به منظور انتقال یا اعطای اجازۀ بهره‌برداری از طرح صنعتی ثبت شده، یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، میبایست مراحل زیر طی شوند:
 1ـ میبایست مالک طرح صنعتی، ابتدا با مدارک مالکیت (گواهینامه معتبر ثیت) یا اظهارنامه خود، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نماید.
 2ـ دفترخانه پیش از تنظیم سند مربوطه، دربارۀ آخرین وضعیت طرح صنعتی ثبت نهایی شده یا در مرحلۀ اظهارنامه، از مرجع ثبت استعلام می‌نماید.
 3ـ مالک میبایست از طریق حساب کاربری خود و گزینۀ درخواست استعلام جهت انتقال، تصویر نامۀ استعلام دفترخانه را بارگذاری و ارسال نماید.
4ـ سپس مالک یا انتقال گیرنده، بایستی با در دست داشتن اصل نامۀ استعلام دفترخانه، پاسخ استعلام مذکور را حضوراً از ادارۀ ثبت طرح‌های صنعتی دریافت کند و به دفترخانه مربوطه ارائه دهد.
5ـ پس از تنظیم سند صلح توسط دفترخانه، انتقال دهنده/گیرنده، میبایست از طریق سایت مرکز، تصویر سند صلح تنظیم شده را بارگذاری نماید.
6ـ در آخرین مرحله، مالک میبایست با در دست داشتن اصل سند صلح و اصل گواهینامه ثبت طرح صنعتی (در صورت انتقال پس از ثبت) به اداره ثبت طرح‌های صنعتی مراجعه نماید تا انتقال انجام شده، در گواهینامۀ ثبت درج شود.


 قبل از آغاز فرآیند ثبت طرح صنعتی از کارشناسان مشاور ثبت آنلاین  مشاوره رایگان بگیرید


 

چاپ  ایمیل