قوانین

مالکیت معنوی


مشاوره رایگان ثبت علامت، ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع با مشاور ثبت آنلاین


قوانین

مرکز مالکیت معنوی زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی و مجری قانون ثبت علامت یا  ثبت برند وثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع است

آدرس سایت مرکز مالکیت معنوی 

https://iripo.ssaa.ir/

 

مالکیت معنوی

فصل اول - اختراعات

‎‎‎ماده 1 - اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یافرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت ومانند آنها حل می‌نماید.

‎‎‎ماده 2 - اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتیباشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برایدارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد ازصنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری وخدمات نیز می‌شود.

‎‎‎ماده 3 - گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت ازاختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

‎‎‎ماده 4 - موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:

‎‎‎الف - کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.

‎‎‎ب - طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی واجتماعی‌.

‎‎‎ج - روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.

‎‎‎این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.

‎‎‎د - منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

‎‎‎هـ - آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.

‎‎‎درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا درموارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

‎‎‎و - اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی واخلاق‌حسنه باشد.

‎‎‎ماده 5 - چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است‌:

‎‎‎الف - حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

‎‎‎ب - اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد.

‎‎‎ج - هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم

کرده‌اند، مشروط بر این‌که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.

‎‎‎د - حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود.

‎‎‎هـ - درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

‎‎‎و - نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت معنوی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است‌.


 مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای ثبت علامت ویا ثبت نشان یا همان ثبت لوگو و یا ثبت برند با مشاور ثبت آنلاین


برای آگاهی از کلیات موارد قوانین ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی و ثبت علامت تجاری  یا همان ثبت برند فایل PDF زیر را دانلود کنید.

قوانین ثبت اختراعات و طرح صنعتی و علائم تجاری

pdf

دانلود فایل Pdf قوانین ثبت اختراعات و طرح صنعتی و علائم تجاری

قوانین ثبت اختراعات و طرح صنعتی و علائم تجاری برای دانلود
Size: 2.70 MB
Hits : 129
Date added: 1970-01-01

چاپ  ایمیل