شرکت با مسئولیت محدود

 نحوه ثبت شرکت مسئولیت محدود وجوه افتراق و اشتراک شرکت مسئولیت محدود باشرکت سهامی خاص در چیست؟ مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود چیست؟ ویژگی ها و معایب شرکت مسئولیت محدود چیست؟ نکات قانونی و الزامات شرکت مسئولیت محدود چیست؟ انواع مسئولیت در شرکت مسئولیت محدود چیست؟ دانلود رایگان نمونه اساسنامه شرکت مشاوره ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری  تعریف شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

مؤسسه غیر تجاری

نحوه ثبت موسسه موسسه غیر تجاری چیست؟ تفاوت موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی در چیست؟ تفاوت موسسه و شرکت چیست؟ موسسه آموزشی چگونه ثبت می شود؟ آیا موسسات مشمول قانون مالیات می شوند؟  حداقل تعداد نفرات برای ثبت موسسه چند نفر است؟ مدارک لازم برای ثبت موسسه چیست؟ دانلود رایگان نمونه اساسنامه موسسه غیر تجاری آدرس سامانه ثبت موسسات غیر تجاری مشاوره رایگان  برای ثبت موسسه غیر تجاری با مشاور ثبت آنلاین موسسه غیر تجاری چیست؟ مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که به امور غیر تجاری و غیر بازرگانی می پردازند و هدف اعضا از عضویت و فعالیت در آن ممکن است انتفاعی ( جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا ) یا به صورت غیر انتفاعی ( عدم هدف جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا ) باشد.

شرکت تعاونی

نحوه ی ثبت شرکت تعاونی شرکت تعاونی چیست و چه تفاوتی با سایر شرکت ها دارد؟ حداقل شرکا برای ثبت شرکت تعاونی چند نفر است؟ ثبت شرکت تعاونی شامل چند مرحله است؟ هییت مدیره برای ثبت شرکت تعاونی باید دارای چه شرایطی باشند؟  مدارک ومجوزهای لازم برای ثبت شرکت تعاونی چیست؟ شرکت تعاونی عام و خاص چیست؟ انواع شرکت تعاونی ها کدامند؟ ارکان تصمیم گیرنده در شرکت تعاونی چه کسانی هستند؟ ادغام و انحلال شرکت تعاونی چگونه انجام می شود؟ مشاوره رایگان  ثبت شرکت تعاونی با مشاور ثبت آنلاین تعریف شرکت تعاونی شرکت تعاونی در حقیقت ایجاد یک تشکل قانونی و یک نوع مشارکت است بدین ترتیب که عده‌ای از افراد که  تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌نمایند.

شرکت خارجی

نحوه ثبت شرکت خارجی  شرکت خارجی چیست؟ مراحل ثبت شرکت خارجی چیست؟ مدارک لازم برای ثبت شرکت خارجی چیست؟ مجوز لازم برای ثبت شرکت خارجی کدام است؟ اقامت ایران با ثبت شرکت خارجی امکان پذیر است؟ مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای ثبت شرکت خارجی با مشاور ثبت آنلاین ثبت شعبه شرکت خارجی ثبت شعبه شرکت خارجی در وزارت بازرگانی مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

شرکت مختلط سهامی

 نحوه ثبت شرکت مختلط سهامی  مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی چیست؟ شرکاء ضامن و شرکاء سهامی چه مفهمومی دارند؟ هییت ناظر و یا بازرسان چه وظایفی دارند؟ وصول مطالبات از شرکت مختلط سهامی چگونه است؟ تفاوت شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی در چیست؟ نحوه تنظیم اسناد ثبتی شرکت مختلط سهامی چگونه است؟ مشاوره رایگان برای ثبت شرکت مختلط سهامی با مشاور ثبت آنلاین   به موجب ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی، نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطحکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است.

شرکت دانش بنیان

نحوه ثبت شرکت دانش بنیان شرکت دانش بنیان چیست؟ چگونه می توان یک شرکت را به دانش بنیان تبدیل کرد؟ مدارک لازم برای اخذ شرکت دانش بنیان کدام است؟ دریافت وام و تسهیلات در شرکت دانش بنیان چگونه است؟ تفاوت شرکت دانش بنیان با شرکت های عادی چیست؟ انواع شرکت های دانش بنیان کدامند؟ تفاوت شرکت دانش بنیان و شرکت نوآور چیست؟ امتیازات و مزایای شرکت دانش بنیان چیست؟ محاسبه مالیات شرکت دانش بنیان و خلاق یا فناور چگونه است؟  مشاوره رایگان  برای ثبت شرکت دانش بنیان با مشاور ثبت آنلاین   اصول  ثبت شرکت دانش بنیان شرکت دانش بنیان به لحاظ ماهیت خود، تفاوتی با سایر شرکت‌های تجاری ندارد. یعنی در فرآیند تاسیس و تشکیل این شرکت‌ها، تا حد زیادی باید مانند تشکیل سایر شرکت‌های تجاری عمل شود.

شرکت تضامنی و نسبی

شرکت تضامنی و نسبی چیست؟ نحوه ثبت شرکت تضامنی چگونه است؟  مدارک و مجوزهای لازم برای ثبت شرکت تضامنی و نسبی چیست؟ ویژگی های شرکت تضامنی در چیست؟ تاسیس صرافی با ثبت شرکت تضامنی چه ارتباطی دارد؟ مراحل ثبت شرکت تضامنی چیست؟ شرکای شرکت تضامنی و نسبی باید دارای چه شرایطی باشند؟ اخذ مطالبات از شرکت تضامنی و نسبی چگونه انجام می شود؟ شرکت تضامنی و نسبی چگونه منحل می شود؟ مشاوره رایگان برای ثبت شرکت تضامنی و نسبی با مشاور ثبت آنلاین  تعریف شرکت تضامنی شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض هستند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

بیست سال معافیت مالیاتی  مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری چیست؟ آیا افراد خارجی می توانند در مناطق آزاد شرکت ایرانی ثبت کنند؟ مدارک لازم برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری چیست؟ چه نوع شرکت هایی را می توان در مناطق آزاد تجاری ثبت کرد؟  آیا امکان ثبت موسسه غیر تجاری در مناطق آزاد تجاری وجود دارد؟ مشاوره رایگان برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری امتیازات ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری پ۱ - برخورداری از معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال (البته مشروط به انجام تکالیف مالیاتی از جمله اخذ کد اقتصادی ، ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر که حداکثر این زمان پایان تیر ماه هر سال است و همچنین پلمپ دفاتر قانونی شرکت)۲- امکان ثبت شرکت توسط اتباع خارجی به گونه ای که ۱۰۰% سهامداران و یا شرکاء از اتباع غیر ایرانی باشند.۳- سهولت واردات و صادرات پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری۴- برخورداری از تسهیلات ویژه بانکی پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری۵- ورود اتباع خارجی بدون نیاز به اخذ ویزا پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص دراداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نحوه ثبت شرکت آنلاین شرکت سهامی خاص چگونه است؟ تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود چیست؟ چگونه یک شرکت سهامی خاص می تواند به یک شرکت سهامی عام تبدیل شود؟ تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت تضامنی در چیست؟  حداقل نفرات برای تاسیس شرکت سهامی خاص چقدر است؟ میزان سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص چقدر است؟ چه میزان از سرمایه شرکت باید برای تاسیس در حساب بانکی موجود باشد؟ مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟ سهام ممتاز چیست و چه تفاوتی با سهام عادی دارد؟ نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تعریف شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.