ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

بیست سال معافیت مالیاتی

 مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری چیست؟

آیا افراد خارجی می توانند در مناطق آزاد شرکت ایرانی ثبت کنند؟

مدارک لازم برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری چیست؟

چه نوع شرکت هایی را می توان در مناطق آزاد تجاری ثبت کرد؟ 

آیا امکان ثبت موسسه غیر تجاری در مناطق آزاد تجاری وجود دارد؟


مشاوره رایگان برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری


امتیازات ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

پ۱ - برخورداری از معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال (البته مشروط به انجام تکالیف مالیاتی از جمله اخذ کد اقتصادی ، ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر که حداکثر این زمان پایان تیر ماه هر سال است و همچنین پلمپ دفاتر قانونی شرکت)
۲- امکان ثبت شرکت توسط اتباع خارجی به گونه ای که ۱۰۰% سهامداران و یا شرکاء از اتباع غیر ایرانی باشند.
۳- سهولت واردات و صادرات پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری
۴- برخورداری از تسهیلات ویژه بانکی پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری
۵- ورود اتباع خارجی بدون نیاز به اخذ ویزا پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری


۶- برخورداری از خدمات گسترده بانکی بصورت ارزی و ریالی
۷- سهولت برقراری روابط تجاری و اقتصادی با شرکت های بزرگ ایرانی و خارجی
۸- بهره مندی از رشد روز افزون شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد
۹- برخورداری از معافيت از عوارض گمركی و سود بازرگانی برای واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتی و توليدی صنايع مناطق آزاد
۱۰- وجود نیروی کار جوان بومی و غیر بومی به میزان کافی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مناطق آزاد

۱- اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.
۲- ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه.
۳- دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت.
۴- دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت.
۵- دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.
۶- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.
۷- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.
۸- دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.
۹- اصل مجوز صادره از نهاد ذیربط (اگرموضوع فعالیت شرکت از موضوعات نیازمند به مجوز باشد).
۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر قرار است که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد مراجعه نماید).
۱۱- تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت


مشاوره رایگان ثبت شرکت سهامی خاص در مناطق آزاد تجاری با مشاور ثبت آنلاین


 مناطق آزاد تجاری

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در مناطق آزاد تجاری

۱- اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.
۲- ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه.
۳- دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت.
۴- دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.
۵- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت.
۶- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت.
۷- دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.
۸- اصل مجوز صادره از نهاد ذی ربط (اگرموضوع فعالیت شرکت از موضوعات نیازمند به مجوز باشد).
۹- ارائه اصل گواهی افتتاح حساب و سپردن حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های منطقه آزاد مورد نظر.
۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر قرار است که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد مراجعه نماید).
۱۱- تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.


 مشاوره رایگان ثبت شرکت تضامنی در مناطق آزاد تجاری با مشاور ثبت آنلاین


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی در مناطق آزاد تجاری  

۱- اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.
۲- ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه.
۳- دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت.
۴- دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت.
۵- دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.
۶- ارائه اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار.
۷- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.
۸- ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.
۹- دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.
۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر قرار است که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد مراجعه نماید).
۱۱- تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در مناطق آزاد تجاری
طبق ماده ۸ ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در مناطق آزاد، اطلاعات و مدارک به شرح ذیل است:
الف- تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
ب- مرجع ثبت شرکت اصلیو شماره ثبت شرکت اصلی
ت- معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
ث- معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
 چ- تعیین تابعیت شرکت اصلی خارجی
همه مدارک شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد و نامه نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.


مشاوره تلفنی و آنلاین رایگان برای ثبت شرکت در مناطق آزاد در مشاور ثبت آنلاین


 

چاپ  ایمیل